Támogatások

 • 10 éves születésnapját, egyben a rekordok évét ünnepelte a Fuss NEKI! adománygyűjtő sportesemény 2021-ben
 • a jubileum újdonsága, hogy először nevezhettek biciklivel is a résztvevők
 • 558 önkéntes nagykövet gyűjtött adományokat (ebből 396 szaladó és 182 biciklis) – a 2020-as évben is jól bevált forgatókönyv szerint – a járványügyi óvintézkedéseknek megfelelően: egy időben, de csapatonként más-más helyszínen
 • a nagykövetek átlagéletkora 32 év, nemek szerinti eloszlását tekintve a hölgyek voltak többségben, 53%-ban, míg a nagykövetek 47%-a volt férfi
 • a legtöbb felajánlást Belényessy Réka kapta (Promatern Székelyudvarhely Egyesület): 9.389 lejt, őt követi 7.935 lejjel Szabó Dénes (Mesevár Egyesület), majd Bodnár Róbert (Kerekerdő Waldorf Egyesület) 7.310 lejjel
 • az idei év – ugyanakkor minden idők – legtöbbet gyűjtő csapatává vált: 47.504 lej értékű befizetett adománnyal a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány
 • a nagykövetek több mint 4.390 kilométeres távot teljesítettek két lábon és két keréken
 • a játékban résztvevő nagykövetek közül, akik a leghosszabb távot szaladták a rendelkezésre álló 2 órás időkeretben:  Barczán Erika (21 km) és Péter-Györgyi László (21,93 km); akik pedig a legtöbbet tekerték férfi és női kategóriában: Tassaly Katalin (42,5 km) és Hadnagy István (64 km)
 • Románián kívül a következő 6 országból érkezett felajánlás: Svájc, Hollandia, Dánia, Magyarország, Németország és Franciaország 
 • A támogatások eloszlása típusok szerint: 3.842 magánszemély, illetve 115 cég és civil szervezet
 • 3.957 különböző támogató csatlakozott az akcióhoz (7.780 db. támogatással), hogy segítse az alábbi 33 civil szervezet elképzeléseinek megvalósulását, akik közül 9-en most vettek részt először a Fuss NEKI!-n.
  Lelkesedésükkel, kitartó munkájukkal példaértékű eredményeket, egyben történelmi rekordokat értek el:
CIVIL SZERVEZET NEVE A PROJEKT TERVEZETT
KÖLTSÉGVETÉSE (LEJ)
A GYŰJTÉS EREDMÉNYE (LEJ)
Anyák Egyesülete 4500 12239
Árvátfalváért Egyesület 4000 18630
Zsibongó Egyesület 9000 15590
Balázs Ferenc Vegyeskar 5000 2120
Bibliofil Alapítvány 3000 10253
Bögöz Községért Egyesület 5000 20610
Elek Apó Unokái Egyesület 10000 35238
Erdélyi Fiatal Fejlesztő Csapat 7000 8653
Erdélyi Gyógynövénykert Egyesület 4000 6565
Etéd Község Gyerekeiért Egyesület 10000 21594
Feel Good Sportegyesület 6000 8675
Gyulafehérvári Caritas 13800 12268
Haáz Rezső Alapítvány 5000 5435
Hébe Alapítvány 1500 18400
Iglice Közösségi Egyesület 6000 6896
Kerekerdő Waldorf Egyesület 65000 46054
Legato Egyesület 6500 16253
LilaPont Egyesület 2000 7178
Mesevár Egyesület 12000 41510
Nagy Homoród menti Táltos Lovasudvar Egyesület 4000 8170
Napsugár Egyesület 5500 5710
Nyugdíjas Önsegélyző Pénztár 6000 6270
Orbán Alapítvány 7000 7230
Pro Down Alapítvány 5000 8700
Pro Educatione Keresztúr Egyesület 10000 19000
Promatern Székelyudvarhely 20000 37110
Rose Sports Sportegyesület 4000 6950
Siménfalva Község Pedagógusainak Egyesülete 4000 13440
Székelymuzsnai Nők Egyesülete 5800 9139
Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány 20000 47504
Szent Ferenc Egyesület a Sérült Gyerekekért 10000 12450
TÁMASZPONT Egyesület 10000 12537
Tehetség és Szorgalom Alapítvány 7000 15811
Összesen 297600 524182
WOW: A projektvezetők által betervezett célösszeghez képest 76%-kal több adományt gyűjtöttek a csapatok.