Támogatások

01

Civil szervezetekre vonatkozó szabályzat:

1. A programban bármely civil szervezet részt vehet, amelynek a határidőig beküldött jelentkezési lapját a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány elfogadta.

2. A projekt konkrét közösségi ügyet kell szolgáljon, amelynek mérhető eredménye van, változást generál a közösség életében és 3-9 hónap alatt megvalósítható.

3. A civil szervezet az általa összegyűjtött összeg 100%-át szerződéses alapon, támogatás formájában kapja meg a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítványtól, és elszámolási kötelezettséget vállal az alapítvány felé. A projektek megvalósítási ideje lehetőleg ne haladja meg a 3-6 hónapot. Speciális esetben lehet hosszabbítani.

4. Amennyiben a támogatott civil szervezet nem számol el a megadott határidőig az SZKA-nak, úgy minden eltelt nappal a támogatás 0,1%-ának megfelelő díjat fizet. Ezeket a pénzösszegeket az alapítvány a következő Fuss NEKI! esemény szervezésére fordítja.

5. A Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány (a továbbiakban: SZKA) fenntartja a jogot a hozzá pályázó civil szervezetek megválogatására.

6. Amennyiben egy szervezethez tartozó személy (vezető, tag) az SZKA hírnevét megalapozatlanul, rosszindulatúan támadja, rontja, az alapítványnak jogában áll felülvizsgálni az esetet és akár kizárni programjaiból az illető szervezetet meghatározott ideig.

  5. A civil szervezet feladatai:

 

 • Nagyköveteket toboroz (lásd ütemterv). Betartja a nagykövetek számára fenntartott helyek számát, ami legtöbb 30 nagykövetet jelent (gyaloglót, futót és biciklizőt – bármilyen eloszlásban).
 • Nagyköveteivel tartja a kapcsolatot. Informálja őket a rájuk vonatkozó kérdésekben. Ismerteti velük az adományok begyűjtésének módjait és segít nekik az adományok begyűjtésében.
 • Átveszi és kiosztja nagyköveteinek a startcsomagot.
 • Megszervezi, kézben tartja a futó/gyalogló/bicikliző akciót az esemény napján (2023. október 8-án) a saját nagykövetei számára.
 • Nyilvántartja, hogy nagykövetei hol futnak/gyalogolnak/bicikliznek.
 • Felel azért, hogy nagykövetei az esemény lejárta után bevezessék a teljesítményüket a program weboldalán (hogy ki hány kilométert futott/gyalogolt/biciklizett).
 • Adományozókat mozgósít (lásd ütemterv) és felel az adományok beérkezéséért.

02

Nagykövetekre vonatkozó szabályzat

1. Bárki lehet nagykövet, aki legalább egy 1 km-t le tud futni, le tud gyalogolni, le tud biciklizni.

2. Javasoljuk, hogy a nagykövet, a regisztrálást megelőzően vegye fel a kapcsolatot a projekt vezetőjével, amelynek ügyéért futni/gyalogolni/biciklizni szeretne, és csak akkor lehet nagykövete az ügynek, ha azzal a civil szervezet is egyetért (a szervezet egyedi azonosítóját elkérve tudnak regisztrálni a nagykövetek egy adott szervezethez).

3. Nagykövetnek csak online lehet jelentkezni, a www.udvarhely.fussneki.ro honlapon, és csak a megadott időintervallumban. A regisztráló személy csak akkor minősül nagykövetnek, ha feltölti jelentkezését, egy fényképet magáról, ugyanakkor kifizeti a regisztrációs díjat a megadott határidőig. Ha a nagykövet kiskorú vagy fogyatékkal élő, a jelentkezési lapját egy felnőtt személy tölti ki, aki vállalja az ő részvételéért a felelősséget (pl. szülő, gyám vagy testnevelő tanár)

4. A nagykövet a jelentkezés során megadja az e-mail címét és telefonszámát, hogy a szervező (SZKA) értesíteni tudja minden őt érintő információról.

5. A Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány megjelenítheti honlapjain, nyomtatványain a nagykövet által megadott összes adatot, ami a jelentkezési lapon szerepel, kivéve a következőket: életkor, lakcím, telefonszám, e-mail cím. Az utóbbiakat csak statisztikák készítésére vagy az elérhetőség érdekében használhatja.

6. Rajtcsomagját a civil szervezet projektvezetőjétől kapja kézhez.

7. A nagykövet bármennyi kilométert lefuthat/legyalogolhat/lebiciklizhet a megadott időkeretben (maximum 2 óra). Csak az egyhuzamban lefutott, legyalogolt, lebiciklizett távolságok számítanak.

8. A nagykövet vállalja, hogy a futást/gyaloglást/biciklizést követően (a szervezők által kért határidőre) bevezeti az általa teljesített táv hosszát a www.udvarhely.fussneki.ro weboldal felületén.

9. A nagykövet jelentkezésével vállalja, hogy önszántából vesz részt a rendezvényen, és hogy egészségi állapota alkalmas a futáson/gyaloglások/biciklizésen való részvételre. Abban az esetben, ha sérülést szenved, nem lesz semmilyen követelése a szervezők felé.

 

  9.  A nagykövet feladatai:

 

 • adományozókat mozgósít (lásd ütemterv) és felel az adományok beérkezéséért.
 • a nagykövet a civil szervezettel tartja a kapcsolatot, amelynek ügyéért fut/gyalogol/biciklizik. Rendkívüli esetekben a Fuss NEKI! program vezetőjével veszi fel direktben a kapcsolatot.
 • minél nagyobb távot lefut/legyalogol/leteker.

    Távol élő/elszármazott nagykövet a következőkben különbözik a többi nagykövettől:

 • nem vesz részt a rendezvényen, de vállalja, hogy aznap megtartja adománygyűjtő futását/gyaloglását/biciklizését ott, ahol éppen tartózkodik

03

Adományozókra vonatkozó szabályzat:

 

1. Bárki lehet adományozó és megteheti felajánlását az egyes nagykövetekre a Fuss NEKI! Udvarhely honlapján, megjelölve a nagykövetet, akit támogat, a felajánlás összegét és módját (fix vagy km-enkénti felajánlás). A felajánlásokat a megadott időintervallumban (4 hét) lehet megtenni.

2. Ha az adományozó „fogadásszerűen” a nagykövet által megtett kilométereket támogatja, úgy az adományozó által a jelentkezési űrlapban megjelölt összeg szorzódik a nagykövet által teljesített körök számával és az adományozó ezzel a végösszeggel támogatja a nagykövet által képviselt projektet.

3. Az adományozó egy fix összeggel is támogathatja valamely projektet, ez esetben ennek megfelelően kell kitöltenie az űrlapot.

  4. Az adományozó a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítványnak fizeti ki a támogatás végösszegét, ennek módjai a következők:

 

 • a felajánlást követően online kifizeti a euplătesc.ro felületen (az online fizetésre kattintva az oldal autómatikusan átirányít)
 • odaadni a támogatott civil szervezetnek (akár a nagyköveten keresztül, legkésőbb október 8-ig),
 • eljuttatni az SZKA irodába (Kossuth Lajos utca, 20 szám, hétköznap 9-15 óra között, legkésőbb október 8-ig)
 • banki átutalással, román lejben (legkésőbb október 8-ig: Fundaţia Comunitară din Odorheiu Secuiesc, adresă sediu: Odorheiu Secuiesc, Str. Kossuth Lajos, nr. 20, CUI: 23073451, OTP Bank, IBAN RO90OTPV261000207775RO13 – megjegyzésbe beírni: Fuss NEKI! + a nagykövet neve/vagy a nagykövetek neve – ha több támogatás lesz befizetve egyszerre (ebben az esetben az összegeket is odaírni a nagykövetek neve mellé)) 

Főszervező vállalásai:

 

1. A program szakmai koordinálása + folyamatos mediatizálás.

2. Anyagi, eszközbeli és humán erőforrás biztosítása a program lebonyolítására (pályázat, szponzorizáció, önkéntesek).

3. Az SZKA a regisztrációs díjakat, továbbá a felajánlott támogatások 10%-át az esemény szervezési költségeire fordítja.

4. Biztosítja a rendezvény napján a helyszínt, a biztonságos futás/gyaloglás és szurkolás feltételeit a csapatok számára.

5. A programszervező fenntartja a jogot, hogy a program lebonyolítása alatt képi-, hang- és filmfelvételeket készítsen, melyek a továbbiakban az ő tulajdonát képezik. A készült anyagokat a szervező szabadon felhasználhatja reklám és egyéb kommunikációs anyagaiban (pl. banner, plakát, szórólap), ezért a fotón/mozgófilmen szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.

6. A rendezvény helyszínén elhagyott tárgyakért a szervező nem vállal felelősséget.

7. A szervező fenntartja a jogot az esemény időpontjának megváltoztatására, ill. minden, az eseménnyel kapcsolatos előre tervezett és bejelentett programelem kihagyására, megváltoztatására.

8. A szervező a civil szervezet adatait a szerződéskötéshez és statisztikák készítéséhez használja fel, továbbá kapcsolattartás céljából. Részletes leírás az adatvédelmi szabályzatban, melyet a programra regisztráló civil szervezet megkap elolvasásra és egyetért a benne foglaltakkal.

9. A szervező a nagykövet adatait statisztikák készítéséhez használja fel, továbbá kapcsolattartás, tájékoztatás céljából, valamint a nagykövetre tett adományok begyűjtésének céljából (amennyiben az adományozóval nem sikerül felvenni a kapcsolatot). Részletes leírás az adatvédelmi szabályzatban, melyet a regisztráló nagykövet megkap elolvasásra és egyetért a benne foglaltakkal.

10. A szervező az adományozó adatait statisztikák készítéséhez használja fel, továbbá kapcsolattartás, tájékoztatás céljából, valamint a megtett adományok begyűjtésének céljából. Részletes leírás az adatvédelmi szabályzatban, melyet az adományozó megkap elolvasásra a felajánlás megtételekor.

Főtámogató

Partnerek