Támogatások

01

Civil szervezetekre vonatkozó szabályzat:

1.  A programban bármely civil szervezet részt vehet, amelynek a határidőig beküldött jelentkezési lapját a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány elfogadta.

2. A Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány (a továbbiakban: SZKA) fenntartja a jogot a hozzá pályázó civil szervezetek megválogatására.

3. Amennyiben egy szervezethez tartozó személy (vezető, tag) az SZKA hírnevét megalapozatlanul, rosszindulatúan támadja, rontja, az alapítványnak jogában áll felülvizsgálni az esetet és akár kizárni programjaiból az illető szervezetet meghatározott ideig.

4. A projekt konkrét közösségi ügyet kell szolgáljon, amelynek mérhető eredménye van, változást generál a közösség életében és 3-6 hónap alatt megvalósítható (működési költség ≠ közösségi ügy).

  5. A civil szervezet feladatai:

 

 • Nagyköveteket toboroz (lásd ütemterv). Betartja a nagykövetek számára fenntartott helyek számát, ami legtöbb 30 nagykövetet jelent (gyaloglót, futót és biciklizőt – bármilyen eloszlásban).
 • Átveszi és kiosztja nagyköveteinek a startcsomagot.
 • Nagyköveteivel tartja a kapcsolatot. Informálja őket a rájuk vonatkozó kérdésekben. Ismerteti velük az adományok begyűjtésének módjait és segít nekik az adományok begyűjtésében.
 • Megszervezi, kézben tartja a futó/gyalogló/bicikliző akciót az esemény napján (2023. október 8-án) a saját nagykövetei számára.
 • Nyilvántartja, hogy nagykövetei hol futnak/gyalogolnak/bicikliznek.
 • Amennyiben együtt fut/gyalogol/biciklizik nagyköveteinek csapata, a szervezet felelősséget vállal azért, hogy a jelenlévők betartsák a koronavírus terjedésének megelőzésére vonatkozó közegészségügyi előírásokat (higiénia, távolságtartás).
 • Felel azért, hogy nagykövetei az esemény lejárta után bevezessék a teljesítményüket a program weboldalán (hogy ki hány kilométert futott/gyalogolt/biciklizett).
 • Adományozókat mozgósít (lásd ütemterv) és felel az adományok beérkezéséért.

 6. A civil szervezet az általa összegyűjtött összeg 90%-át szerződéses alapon, támogatás formájában kapja meg a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítványtól, és elszámolási kötelezettséget vállal az alapítvány felé. A projektek megvalósítási ideje lehetőleg ne haladja meg a 3-6 hónapot. Speciális esetben lehet hosszabbítani.

7. Az SZKA két részben folyósítja a támogatást a civil szervezetnek (I. rész 90%, II. rész 10%). A második rész átutalására a projekt végső elszámolása után kerül sor.

8. Amennyiben a támogatott civil szervezet nem számol el a megadott határidőig az SZKA-nak, úgy a támogatás 10%-át nem kapja meg, és ha a felszólítást követően sem teljesíti 3 hónapon belül elszámolási kötelezettségét, úgy a teljes támogatás összegét köteles visszafizetni az SZKA-nak. Ezeket a pénzösszegeket az alapítvány a következő Fuss NEKI! esemény szervezésére fordítja.

02

Nagykövetekre vonatkozó szabályzat

1. Bárki lehet nagykövet, aki legalább egy 1 km-t le tud futni, le tud gyalogolni, le tud biciklizni. Mozgássérült is részt vehet az akcióban, amennyiben ő maga és nem gép hajtja a székét. A mozgássérült részvételéért egy felnőtt személy vállalja a felelősséget.

2. A nagykövet, a regisztrálást megelőzően köteles felvenni a szervezettel a kapcsolatot, amelynek ügyéért futni/gyalogolni/biciklizni szeretne, és csak akkor lehet nagykövete az ügynek, ha azzal a civil szervezet is egyetért (a szervezet egyedi azonosítóját elkérve tudnak regisztrálni a nagykövetek egy adott szervezethez).

3. Nagykövetnek csak online lehet jelentkezni, a www.udvarhely.fussneki.ro honlapon, és csak a megadott időintervallumban. A regisztráló személy csak akkor minősül nagykövetnek, ha feltölti jelentkezését, egy fényképet magáról, ugyanakkor kifizeti a regisztrációs díjat a megadott határidőig. Ha a nagykövet kiskorú vagy fogyatékkal élő, a jelentkezési lapját egy felnőtt személy tölti ki, aki vállalja az ő részvételéért a felelősséget (pl. szülő, gyám vagy testnevelő tanár)

4. A nagykövet köteles megadni az e-mail címét és telefonszámát, hogy a szervező (SZKA) értesíteni tudja minden őt érintő információról.

5. A Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány megjelenítheti honlapjain, nyomtatványain a nagykövet által megadott összes adatot, ami a jelentkezési lapon szerepel, kivéve a következőket: életkor, lakcím, telefonszám, e-mail cím. Az utóbbiakat csak statisztikák készítésére vagy az elérhetőség érdekében használhatja.

6. Rajtcsomagját a civil szervezet projektvezetőjétől kapja kézhez.

7. A nagykövet bármennyi kilométert lefuthat/legyalogolhat/lebiciklizhet a megadott időkeretben (maximum 2 óra). Ez nem verseny! Ajánlott a lassú kezdés, így garantáltan nagyobb teljesítményre lesz képes. Csak az egyhuzamban lefutott, legyalogolt, lebiciklizett távolságok számítanak.

8. A nagykövet vállalja, hogy a futást/gyaloglást/biciklizést követően (a szervezők által kért határidőre) bevezeti az általa teljesített táv hosszát a www.udvarhely.fussneki.ro weboldal felületén.

  9.  A nagykövet feladatai:

 

 • minél nagyobb távot lefut/legyalogol/leteker,
 • adományozókat mozgósít (lásd ütemterv) és felel az adományok beérkezéséért.
 • A nagykövet a civil szervezettel tartja a kapcsolatot, amelynek ügyéért fut/gyalogol/biciklizik. Rendkívüli esetekben a Fuss NEKI! program vezetőjével veszi fel direktben a kapcsolatot.

    Távol élő/elszármazott nagykövet a következőkben különbözik a többi nagykövettől:

 

 • kötődik Udvarhelyhez vagy a régióhoz
 • nem vesz részt a rendezvényen, de vállalja, hogy aznap megtartja adománygyűjtő futását/gyaloglását/biciklizését ott, ahol éppen tartózkodik

11. A nagykövet jelentkezésével vállalja, hogy önszántából vesz részt a rendezvényen, és hogy egészségi állapota alkalmas a futáson/gyaloglások/biciklizésen való részvételre. Abban az esetben, ha sérülést szenved, nem lesz semmilyen követelése a szervezők felé.

12. Figyelemmel követi a koronavírus terjedésének megelőzésére vonatkozó közegészségügyi előírásokat (higiénia, távolságtartás) és betartja azokat, bárhol is fusson/gyalogoljon/biciklizzen az esemény napján.

03

Adományozókra vonatkozó szabályzat:

 

1. Bárki lehet adományozó és megteheti felajánlását az egyes nagykövetekre a Fuss NEKI! Udvarhely honlapján, megjelölve a nagykövetet, akit támogat, a felajánlás összegét és módját (fix vagy km-enkénti felajánlás). A felajánlásokat a megadott időintervallumban (4 hét) lehet megtenni.

2. Ha az adományozó „fogadásszerűen” a nagykövet által megtett kilométereket támogatja, úgy az adományozó által a jelentkezési űrlapban megjelölt összeg szorzódik a nagykövet által teljesített körök számával és az adományozó ezzel a végösszeggel támogatja a nagykövet által képviselt projektet.

3. Az adományozó egy fix összeggel is támogathatja valamely projektet, ez esetben ennek megfelelően kell kitöltenie az űrlapot.

  4. Az adományozó a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítványnak fizeti ki a támogatás végösszegét, ennek módjai a következők:

 

 • odaadni a támogatott civil szervezetnek (akár a nagyköveten keresztül, legkésőbb október 8-ig),
 • eljuttatni az SZKA irodába (Kossuth Lajos utca, 20 szám, hétköznap 9-15 óra között, legkésőbb október 8-ig)
 • banki átutalással, román lejben (legkésőbb október 8-ig: Fundaţia Comunitară din Odorheiu Secuiesc, adresă sediu: Odorheiu Secuiesc, Str. Kossuth Lajos, nr. 20, CUI: 23073451, OTP Bank, IBAN RO90OTPV261000207775RO13 – megjegyzésbe beírni: Fuss NEKI! + a nagykövet neve/vagy a nagykövetek neve – ha több támogatás lesz befizetve egyszerre (ebben az esetben az összegeket is odaírni a nagykövetek neve mellé)) 

5. Az SZKA megjelenítheti honlapjain, nyomtatványain az adományozó nevét és a felajánlott összeget. Az összes többi adat csupán statisztikák készítésére és a felajánlott adományok begyűjtésére szolgál.

Főszervező vállalásai:

 

1. A program szakmai koordinálása + folyamatos mediatizálás.

2. Anyagi, eszközbeli és humán erőforrás biztosítása a program lebonyolítására (pályázat, szponzorizáció, önkéntesek).

3. Az SZKA a regisztrációs díjakat, továbbá a felajánlott támogatások 10%-át az esemény szervezési költségeire fordítja.

4. Biztosítja a rendezvény napján a helyszínt, a biztonságos futás/gyaloglás és szurkolás feltételeit a csapatok számára.

5. A programszervező fenntartja a jogot, hogy a program lebonyolítása alatt képi-, hang- és filmfelvételeket készítsen, melyek a továbbiakban az ő tulajdonát képezik. A készült anyagokat a szervező szabadon felhasználhatja reklám és egyéb kommunikációs anyagaiban (pl. banner, plakát, szórólap), ezért a fotón/mozgófilmen szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.

6. A rendezvény helyszínén elhagyott tárgyakért a szervező nem vállal felelősséget.

7. A szervező fenntartja a jogot az esemény időpontjának megváltoztatására, ill. minden, az eseménnyel kapcsolatos előre tervezett és bejelentett programelem kihagyására, megváltoztatására.

8. A szervező a civil szervezet adatait a szerződéskötéshez és statisztikák készítéséhez használja fel, továbbá kapcsolattartás céljából. Részletes leírás az adatvédelmi szabályzatban, melyet a programra regisztráló civil szervezet megkap elolvasásra és egyetért a benne foglaltakkal.

9. A szervező a nagykövet adatait statisztikák készítéséhez használja fel, továbbá kapcsolattartás, tájékoztatás céljából, valamint a nagykövetre tett adományok begyűjtésének céljából (amennyiben az adományozóval nem sikerül felvenni a kapcsolatot). Részletes leírás az adatvédelmi szabályzatban, melyet a regisztráló nagykövet megkap elolvasásra és egyetért a benne foglaltakkal.

10. A szervező az adományozó adatait statisztikák készítéséhez használja fel, továbbá kapcsolattartás, tájékoztatás céljából, valamint a megtett adományok begyűjtésének céljából. Részletes leírás az adatvédelmi szabályzatban, melyet az adományozó megkap elolvasásra a felajánlás megtételekor.

Főtámogató

Partnerek