Támogatások

 • 11 éves születésnapját, egyben a rekordok évét ünnepelte a Fuss NEKI! adománygyűjtő sportesemény 2022-ben: 731 nagykövet (ebből 529 szaladó és 202 biciklis) csatlakozott a 44 benevezett civil szervezethez, és gyűjtött rekord összegű adományokat ezen közösségi célok megvalósítására
 • az aktuális év újdonsága, hogy a Civil háromszög a közösségi filantrópiáért projektnek köszönhetően további két helyszínen, Csíkszeredában (május 21) és Gyergyószentmiklóson (szeptember 25) is megszervezésre került a térség első Fuss NEKI! eseménye
 • a program csúcspontja, a jól ismert közös tömegfutás visszatért a székelyudvarhelyi Városi Parkba, ugyanakkor a 2020 és 2021-es évek mintájára nem csak a biciklisek, de bárki számára választható volt egy más teljesítési helyszín, ahol szaladt/gyalogolt és tekert az esemény napján, akár egyénlileg, akár csapatosan
 • a nagykövetek átlagéletkora 32 év, nemek szerinti eloszlását tekintve a hölgyek voltak többségben, 60%-ban, míg a nagykövetek 40%-a volt férfi
 • a legtöbb felajánlást Luka Csaba (az Együtt Kénosért! Egyesület nagykövete) kapta: 20.270 lejt, gyerekek közül pedig 5.150 lejjel Nagy Mátyás (LilaPont Egyesület)
 • az idei év – ugyanakkor minden idők – legtöbbet gyűjtő csapatává vált:
  48.485 lej értékű befizetett adománnyal a Kerekerdő Waldorf Egyesület
 • a nagykövetek több mint 7.271 kilométeres távot teljesítettek két lábon és két keréken, amit ha egy személy tett volna meg, akkor a rajtvonaltól kezdve egészen Malagáig (Spanyolország) jutott volna el, majd onnan vissza Udvarhelyre 😊
 • a játékban résztvevő nagykövetek, akik a leghosszabb távot teljesítették a rendelkezésre álló 2 órás időkeretben: futásban Török Melinda (17,47 km) és Sinka Zsolt (29 km) voltak; akik pedig a legtöbbet tekertek férfi és női kategóriában: Barczán Erika (45 km) és Hadnagy István (61 km)
 • Románián kívül a következő 12 országból érkezett felajánlás: Argentína, Ausztrália, Németország, Spanyolország, Anglia, Magyarország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Szlovákia, Ukrajna és Amerikai Egyesült Államok
 • A támogatások eloszlása típusok szerint: 5.285 magánszemély, illetve 165 cég és civil szervezet
 • 5.450 különböző támogató csatlakozott az akcióhoz (8.836 db. támogatással), hogy segítse az alábbi 44 civil szervezet elképzeléseinek megvalósulását, akik közül 17-en most vettek részt először a Fuss NEKI!-n.

A projekt célja:
Hatékonyabbá tenni az SZKA és partnerei – vállalkozók, civil szervezetek, magánszemélyek – közötti kapcsolattartást és a belső szervezeti nyilvántartásokat.
A projekt leírása:
Tizenöt éves lett idén az SZKA. Akik részt vettek a májusban megrendezett Odaadó Estünkön, a szülinapi tortánkból is kaptak. Ebben a korban már nagyon sok barátunk, támogatónk és partnerünk van, akikkel fontos a zökkenőmentes kapcsolattartás és az átlátható együttműködés. Ezt a rendkívül összetett feladatot könnyítené meg számunkra egy belső számítástechnikai rendszer, egy ún. CRM, hogy hatékonyabban tudjunk kommunikálni és együttműködni a több ezer partnerünkkel: civil szervezetekkel, magánszemélyekkel, vállalkozásokkal. Igen, mint a legtöbb kamasz, mi is egy kütyüt szeretnénk a szülinapunkra. Fő tevékenységeink – az adománygyűjtés, a közösségi projektek támogatása, valamint az operatív programjaink – mostanra meghaladják az Excel alapú adatkezelést. Tevékenységeink összetettsége miatt most már nem elég hatékony csupán Excel táblázatokkal dolgozni. A speciális CRM rendszer az adatok gyors keresését, átláthatóságát teszi lehetővé, ugyanakkor segítségével villámgyorsan készíthetünk pénzügyi kimutatásokat is. Ha szerinted is fontos mindaz, amit az SZKA az udvarhelyszéki közösségekért tesz, ha segítenél átláthatóbbá tenni az SZKA munkáját, ezáltal még inkább növelve a hatékonyságunkat, támogasd a Fuss neki-n a mi nagyköveteinket! Mert mi sem futunk el az élhetőbb Udvarhelyszékért vállalt feladataink elől.
Adományozási cél:
20000 lej
Összesen adományozott:
29382 lej
Betöltés...

A projekt célja:
A Kerekerdő Waldorf Egyesület elsődleges célja a Waldorf-pedagógia meghonosítása Székelyudvarhelyen és környékén. Ennek érdekében az elmúlt 8 év során sikerült létrehozni a Waldorf-óvodát és iskolát. Jelenleg - mivel a lengyelfalvi iskolaépület befogadóképessége nagyon kicsi - iskolát építünk önerőből, állami támogatás nélkül. Ezért /ennek futunk neki idén is :)
A projekt leírása:
Csapatunk  a Kerekerdő Waldorf Egyesület képviseletében idén  is indul a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány által szervezett Fuss Neki! adománygyűjtő sporteseményen. Mint már sokan  tudjátok, 8 évvel ezelőtt egy Waldorf óvoda- és iskola létrehozásának csíráját ültettük el Udvarhelyen.  Az összetartó, lelkes szülői- és pedagóguscsapat munkája nem volt hiábavaló, hiszen mára már 2 napközis és 1 óvodai csoportunk, valamint 4 osztályunk működik! A lengyelfalvi iskolaépület, melyet a Fülöp Áron Általános Iskola bocsátott rendelkezésünkre mindössze 2 osztályteremmel rendelkezik, így hamar megtelt, ezért úgy döntöttünk, hogy iskolát építünk. Tavaly felépült az első osztályterem, amelyhez a FussNeki-n gyűjött összeg is nagymértékben hozzájárult. Köszönet érte minden támogatónknak. Pillanatnyilag a második osztályterem építése zajlik - amelyet szeptembertől vesznek majd használatba a gyerekek - s ezt nemsokára  követi egy újabb, harmadik terem is. Az építkezést a szülők önerőből, saját kezűleg, kalákában végzik, szabadidejüket áldozva azért, hogy  gyermekeinknek lehetőségük legyen megtapasztalni a Waldorf-pedagógia által nyújtott előnyöket, hiszen ez hosszú távon kedvezően hathat szűkebb és tágabb közösségünkre egyaránt. Segítsetek, hogy felépíthessük Lengyelfalván a fej, a kéz és a szív iskoláját!
Adományozási cél:
40000 lej
Összesen adományozott:
48535 lej
Betöltés...

A projekt célja:
„A zene éve Székelyudvarhelyen” programhoz csatlakozva, zenei élményeken alapuló közösségformálást szeretnénk megvalósítani a gimnázium alsó tagozatán. „A zene rendeltetése: belső világunk jobb megismerése, felvirágozása, kiteljesedése.” (Kodály Zoltán) A zene a személyiség fontos rendező elve. Ha a zenei fejlesztés már kisgyerekkorban elkezdődik, segíteni fogja a továbbiakban a logikus gondolkodást, sokkal fejlettebb lesz az érzelmi intelligencia. Az egyéni fejlődésen túl, a közösségformáló ereje is vitathatatlan. Közös ének, közös hangszeres zenélés közben nemcsak önmagunkra, s a karvezetőre figyelünk, hanem egymásra is. Fel kell vennünk egymás ritmusát!
A projekt leírása:
A projekt keretén belül szeretnénk tematikus zenei napokat tartani, ahol meghívott szakemberek tartanának élményszerű zenei foglalkozásokat a gyerekeknek.  Lehetőségük lenne a különböző hangszereket megismerni, kipróbálni, valamint a meghívott előadók  koncerteket adnának úgy népzenei mint szimfonikus zenei vonalon. A gyerekek azt élvezik igazán, ha valamiben ők is részt vehetnek. Nagyon szeretnek zenét hallgatni, énekelni, hangszerekkel kísérni a zene ritmusát. Éppen ezért projektünkben szeretnénk ritmushangszereket vásárolni. A hangszerek beszerzése után a 130 tagú „csimm-bumm” zenekarunkkal egy produkciót bemutatni a szülői közösségnek, és egy közös koncertet valamelyik ismert együttessel. Közös alkotás, közös élmények, együtténeklés, valami új teremtése legyen ez a folyamat.
Adományozási cél:
7000 lej
Összesen adományozott:
22910 lej
Betöltés...

A projekt célja:
A projektünk célja, hogy a gyerekekkel, felnőttekkel egyaránt megismertessük az ősmagyarok , őseink házát. Fontosnak tartjuk, hogy jurtánkkal hozzá tudjunk járulni egy olyan közösség kialakításához, akiknek fontos a tananyagon túl megismerni az őseink lakhelyét, szokásait, történelmét amely részévé válhatnak saját maguk is. Továbbá kiterjesszük a faluközösség és helybeli oktatási intézmény részére is a jurtát és ezáltal is összekapcsolnánk a múltunkat felidéző értékeinket, tudást amit szeretnénk fiataljainkkal megismertetni.
A projekt leírása:
Nagyon sokat, gondolkodtunk, hogy milyen projekttel nevezzen be lovasudvarunk a Fuss Neki adománygyűjtő programba. Aztán a jurtát tűztük ki célként. Miért? Biztosan mindenkinek vannak iskolás kori élményei, amikor ősmagyarjainkról tanultak. Sok minden elhangzott és feledésbe is merült idővel. De mi lett volna ha a beszélt tananyagot meg lehetett volna érinteni, összerakni, benne tanulni? Teret szeretnénk adni a tanulásnak a gyerekeknek és minden tanulni vágyó személy számára. Táborok alkalmával is kiválóan tudjuk alkalmazni, mint ősmagyar  lovastábor alappillére.  Teljesen beleillik a tábor tematikájában, mondtatni teljessé teszi a tábort. Adottak a lovak, a terület, tanulási vágy, így már csak a jurta hiányzik. Minden tevékenységnek helyet adna, mint például, rovásírás tanulás, nemezelés, őseink viseleteinek bemutatása. Beszélgetéseknek is helyet ad, így még inkább érezhetjük a hely erejét. Betekintést szeretnénk nyújtani minden érdeklődőnek, szülőnek  akik szeretnék, hogy gyermekeik ne csak a tananyagból ismerjék meg őseink szokásait, mindennapjait, hanem kicsit legyenek részesei annak a világnak. Minden berendezést  korhű módon szeretnénk elhelyezni a jurtában, hogy minél jobban tükrözze azt a világot ahol éltek . Mi is a jurta? Honfoglaló őseink a nomád állattartó népek közé tartoztak, állandó hajlékuk nem lévén, sátrakban laktak. Minden valószínűség szerint - a források nagy része ezt bizonyítja - a magyarság kör alaprajzú nemezsátrakban élt. Gyorsan fölállítható és szétszedhető, lóra, kocsira málházható, könnyű szerkezetű kupolasátor. Vázépítménye két részből áll: oldalfalát falécekből álló rácsszerkezet alkotja, amely hajlítható, összetolható, széthúzható. Az ollós vázat bőrszíjak erősítik össze. Tetővázát gömbhéjszerűen álló íves lécbordák alkotják, amelyek egy középső kerékabroncsba futnak össze. Felületére nemezborítás kerül, lószőrből font kötelekkel rögzítve. Köszönjük, hogy támogatsz  és hálánk jeléül lehetőséget teremtünk, hogy megalapozd  a gyereked ősmagyarságról szerzett tudását!
Adományozási cél:
7000 lej
Összesen adományozott:
5460 lej
Betöltés...

A projekt célja:
A Castellum Egyesület a Bethlen Gábor Általános Iskola nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatására hivatott, így jelen projektünk céljai is arra irányulnak, hogy diákjaink iskolai mindennapjait színesebbé, tartalmasabbá, emlékezetesebbé tegyük. Kettős célrendszer mentén veszünk részt a jótékonysági gyűtésben: egyrészt iskolánk könyvállományát szeretnénk gyarapítani modern, a gyerekek számára vonzó olvasmányok beszerzésével, másrészt az iskolarádió projektünket szeretnénk támogatni stúdió felszerelések beszerzésésvel. E kettősség ihlette projektünk címét is.
A projekt leírása:
A Castellum Egyesület létrejövetelének és mindenkori tevékenységének célja, hogy támogassa a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskola oktató-nevelő munkáját, amelynek középpontjában a gyerekek, iskolánk diákjai állnak. Tanulóink akár napi 6-8 órát is az iskola falai között töltenek, így fontos számunkra, hogy egy kellemes, motiváló légkört és környezetet teremtsünk iskolánkban. Előző Fuss Neki! projektjeinken keresztül arra buzdítottuk a gyerekeket, hogy a szünetet az iskolaudvaron, aktívan töltsék el. Jelen projektünk célja hasonló, szeretnénk, ha mindennapjaink színesebbek, tartalmasabbak lennének, úgy az iskolában, mint otthon. Ezért egyrészt iskolánk könyvállományának gyarapítását célozzuk meg, új, modern, a gyerekek számára vonzó olvasmányok beszerzésével, hozzájárulva általános személyiségfejlődésükhöz, hiszen az olvasás szinte észrevétlenül gyarapítja  tudásunkat, műveltségünket, szókincsünket, fejleszti személyiségünket, érzelmi és intellektuális gazdagsághoz juttat. Hosszasan lehetne érvelni, bizonyítani, adatokkal is alátámasztani az olvasás fontosságát, de mindenkinek magának kell megtapasztalnia ezt a csodát - ehhez igyekszünk megteremteni a feltételeket. Másrészt, ősszel indul a Polgármesteri Hivatal által is támogatott iskolarádió projektünk, mellyel kapcsolatban a studió berendezésére, különböző eszközökkel való ellátására szeretnénk gyűjteni. Egy, a szünetekben szóló, nem csupán zenét, hanem különböző műsorokat sugárzó, a gyerekek által kezelt / vezetett iskolarádió beindításával nem csupán az önkéntesség ösztönzése valósulna meg, hiszen a projektben létrejövő és annak folytatásaként fennmaradó iskolarádió hozzájárul az időmenedzsmentben, illetve a technika világában való tapasztalatszerzéshez, az értelmesen, kreatívan eltöltött szabadidős programok kialaktásához, az ífjak professzionális neveléséhez, az iskolai motiváció fenntartásához. Maga az iskola is egy vonzóbb hellyé válik az összdiákság szemében, az iskolarádió működése hozzájárul egy pozitív iskola-image kialakításához.
Adományozási cél:
6000 lej
Összesen adományozott:
16097 lej
Betöltés...

A projekt célja:
Célunk, hogy minél több Montessori-s játékot tudjunk vásárolni a napközibe és bölcsődébe járó gyerekek számára.
A projekt leírása:
A Csillagvár napközi és bölcsőde pedagógusai különböző módszerek segítségével nevelik a gyerekeket, többek között ilyen a Montessori-módszer, aminek a használatához elengedhetetlenek az eszközök, vagyis a játékok. Dr. Mária Montessori által kifejlesztett montessori játékokkal a manipuláló gyermek önmagát fejleszti, és ez a fejlődés örömet okoz számára. A rakosgatás, méret és szín szerinti válogatás, sorrendbe sorolás, forma keresés fejlesztik a szem-kéz koordinációt, a finommotorikus képességeket, mélyítik a szín, forma és anyag ismeretet. Egy ilyen Montessori játékkészlet beszerzése a célunk a napközis (190 gyermek) és bölcsődés (60 gyermek) gyerekek számára.
Adományozási cél:
5000 lej
Összesen adományozott:
12266 lej
Betöltés...

A projekt célja:
Már kisgyermekkorban lehetőséget adni olyan programozói kompetenciák elsajátítására, amelyek a komplex, többszintes gondolkodási sémák kialakulását segítik, ezáltal kialakítva és táplálva természetes igényüket a kíváncsiság, kreativitás és innováció iránt.
A projekt leírása:
A gyerekek (is) kíváncsiak a világra. Meg akarják érteni, hogyan működik. Hisz a Miért a legtöbbet használt kifejezésük . Előnyük, hogy nyitott, érdeklődő, kíváncsi és kreatív kis szivacsok. Minél korábban adunk lehetőséget számukra felfedezni a világ logikus összefüggéseit, annál inkább segítjük az analitikus, technológiai, de érzelmi összefüggések kialakulását is nálunk, teret adva ezáltal olyan összetett komplex, többszintes gondolkodási sémák kialakulásának, amelyek a jövőben számtalan területen segítik majd őket. Programozás által olyan élményekben lehet részük a gyerekeknek, mint tervezési folyamatok, ok-okozati összefüggések feltárása, problémamegoldás és együttműködés. Tudjuk, hogy kisgyerek korban képernyő előtt lenni nem ajánlott, épp ezért célunk a Cubetto fából készült, programozható robotból hat (6) darabot megvásárolni és vele oktatni az óvódák és napközik kisdiákjait. A játék, melynek fejlesztése a Montesorri filozófiára épül, képernyő használata nélkül, „kézzel foghatóan” tanítja meg a kicsiknek (3-7 éves korig) a programozási alapelveket, amelyhez olvasási és írási készségek ismerete sem szükséges. Előnye, hogy az autizmussal küzdő gyerekek esetében is alkalmazható. Lelkes és szakmailag felkészült csapatunk pilot programként a Csicsergő tagóvodával partnerségben kezdené el a játékos oktatást a csoportokban. Miután az óvó nénik is kellően megismerkednek Cubettoval, az eszközt már önállóan fogják használni és beépíteni az óvódai tevékenységükbe. Négy robot lelne otthonra az ovinál, kettő pedig különféle események keretén belül mutatkozna be gyerekeknek és felnőtteknek, felfedve a kódolás fontosságát és kreatív játékosságát.
Adományozási cél:
6800 lej
Összesen adományozott:
11176 lej
Betöltés...

A projekt célja:
Kisgalambfalván egy nappali foglalkoztató kialakításán munkálkodunk, ahol értelmi fogyatékkal élő fiataloknak ajánlunk fel értelmes tevékenységeket. Célunk a fiatalok speciális igényeit figyelembe vevő környezetben a tanulási, munkavégzési, társasági, testi és lelki fejlődési lehetőségeknek a megteremtése. Ebben oszlopos szerepet kap a biodinamikus kertészetünk. A földdel való munka, a természet közelsége bizonyítottan kimagasló terápiás körülményeket biztosít. A kert infrastruktúrájának a továbbfejlesztése ennek a munkának a minőségét szándékozik erősíteni.
A projekt leírása:
A Három Galamb birtoka egy 75 áras területen fekszik. Ezen területnek egy részén a nappali központ igényeit kiszolgáló épületek fejlesztése van folyamatban. A terület 2/3-a a biodinamikus kertet szolgálja. Gyümölcsösünk, teraszosított veteményeskertünk kialakításában a fogyatékkal élő fiatalok igényeihez igazodunk. A biodinamikus módszer használata emeli a kertészet terápiás minőségét és idővel egy egészséges zöldségre-gyümölcsre igényt tartó fogyasztói kört lesz képes kiszolgálni. Ennek a munkának a fiatalok részesei lesznek. Amit következő lépésként szeretnénk megvalósítani, az a kerítés javításának befejezése. Emellett magasított ágyásokat építeni, amelyek tolószékkel is megközelíthetőek és megmunkálhatóak.
Adományozási cél:
5000 lej
Összesen adományozott:
18720 lej
Betöltés...

A projekt célja:
Célunk egy színes, szerethető iskolaudvar kialakítása, továbbá roller- és biciklitárolók vásárlása.
A projekt leírása:
Köztudottan a gyerekek rendkívül kevés időt töltenek a szabadban, nagyon sokan autóval érkeznek az iskolába is, ezért bicikli- és rollertartókat szeretnénk vásárolni az iskolánknak, hogy észrevétlenül népszerűsítsük a környezetvédelmet, szokássá tegyük a mozgást, az aktív, egészséges életmódot. Szeretnénk, ha minél több gyerek rollerrel, biciklivel érkezne az iskolába, ezáltal csökkentve a reggeli autós zsúfoltságot. Továbbá célunk egy színes udvar kialakítása is, padokkal, érdekes közösségi terekkel, ahol a diákok a szünetekben is tartalmasan tudnának kikapcsolódni. Támogass, hogy meg tudjuk valósítani az álmainkat! :)
Adományozási cél:
4000 lej
Összesen adományozott:
15760 lej
Betöltés...

A projekt célja:
A mozgásszegény életmód, a sok ülés és nehéz táskák következtében már gyermekeinknél is tapasztalhatóak az ebből adódó problémák, mint a helytelen testtartás, gerinc problémák. Pályázatunk célja megismertetni a Székelyderzs községben élő gyerekekkel és családtagjaikkal a gerinctorna pozitív hatásait, a rendszeres edzést beépíteni a gyerekeink hétköznapjaiba. Így járulva hozzá az egészségünk megőrzéséhez, egy egészséges életmód elsajátításához és a fizikai erőnlét javításához.Ennek érdekében legalább 15 gyereknek( s nem csak) szeretnénk rendszeres edzéseket tartani, ehhez pedig a szükséges torna eszközöket megvásárolni.
A projekt leírása:
Bár falun élő gyerekeinknek jóval nagyobb  a mozgás tere, a digitalizált világ minket sem került el. Ősztől tavaszig kevesebb a mozgás lehetőség többet "kütyüznek", tévéznek a gyerekek, a lecke mellett görnyednek Ez a tény nagyban hozzájárul a helytelen testtartás, gerinc problémák, túlsúly kialakulásához. Ezért olyan eszközöket szeretnénk vásárolni, melyek első sorban gerincük megerősítését és védelmét szolgálják, nagy hangsúlyt fektetve a megfelelő egyensúlyérzék és térérzék kialakítására. Ennek érdekében szakképzett oktató segítségével heti egy-két alkalmas edzéseket tervezünk. A gyerekek mentális és fizikai edzettségének kialakítása, a mély tartó izmok( főként a hátizom) erősítése, a helyes testtartás kialakítása, az egyensúlyérzék javítása, egészséges testtudat kialakítása, a rossz testtartási szokások megszüntetése és nem utolsó sorban a feszültség és a stressz oldása  a célunk. A falusi lét velejárója, hogy sok esetben a szülők nem tudják megoldani a gyerekek szállítását rendszeres foglalkozásokra a városba, ezért lenne fontos itt helyben, Székelymuzsnában kialakítani egy erre használható termet és felszerelni ilyen típusú tevékenységekhez szükséges torna eszközökkel. Az adományokból ezeket szeretnénk megvásárolni:padlószőnyeg, sport matrac, lábsúlyok, nagy és kis fiball labdák, nyújtó szalagok,pilates gyűrűk, bordásfal, pilates labdák, szivacs hengerek, egyensúlyozó készülékek.  Ha a szürke őszi és téli napokon kimozdulhatnak gyerekeink és egymás társaságában aktívan tesznek az egészségükért, ez a közösségi életet is élénkítheti, ezért hálásan köszönjük, ha adományával segít ennek megvalósításában, hiszen mindannyian tudjuk: "Ép testben ép lélek."
Adományozási cél:
8000 lej
Összesen adományozott:
9555 lej
Betöltés...

A projekt célja:
Egyesület létrehozása (február-márciusig) és a készülő közösségi terünkre játszótéri elemek vásárlása.
A projekt leírása:
Közösségünk összetartásán, összerázásán dolgozunk, ami által megálmodtunk egy közösségi teret, aminek a megvalósítási folyamata elindult! Ahhoz, hogy többet tudjunk tevékenykedni szükségünk van egy egyesületre. A közösségi terünkre pedig szeretnénk egy időtálló ping-pong asztalt ,amit minden korosztály ki tudna használni! Szeretnénk többet tenni közösségünkért!
Adományozási cél:
10000 lej
Összesen adományozott:
26320 lej
Betöltés...

A projekt célja:
A terem hőszigetelése, mivel nap mint nap különböző tevékenységek zajlanak ebben a helységben. Az épület több mint 100 éves, tehát szükséges ennek hőszigetelése főleg az új energia árakkal.
A projekt leírása:
Egyesületünk az idén 70 éves és egy több mint 100 éves épületben működik. A tavalyi Fuss Neki eredményeképpen megoldottuk az épület külső szigetelését, de az új energia árak megkövetelik a belső szigetelést is. A közösségi termünkben nagyon sok tevékenység zajlik nap mint nap: kóruspróba, táncpróba, gyógytorna - heti több alkalommal, kézműves tevékenység, kiállítások, könyvbemutatók, előadások, stb. Tehát a teremben szükség van legalább 20 celsius fok hőmérsékletre amit elég nehéz előállítani, mivel a terem 63 nm alapterületű. A munkálatok elvégzését sajnos csak szakcég végezheti, mivel a világítást is modosítani kell, nem igazán tudjuk igénybe venni az önkéntesek munkáját.  A teljes menyezet iporkával lenne borítva, majd a padlás tér tözeggyapot szigetelést kapna. A teljes munkálat értéke kb 6000 Ron. Ezért fogunk idén is probálkozni a Fuss Neki megmozduláson és reméljük, hogy sikeresen megtudjuk valosítani.
Adományozási cél:
6000 lej
Összesen adományozott:
4940 lej
Betöltés...

A projekt célja:
A Tanulj, taníts a XXI. században! az Etéd Község Gyerekeiért Egyesület eszközbeszerzési projektje, mely során okostáblával, videóprojektorral, kitűnő hangrendszerrel felszerelt termet hoz létre az egyesület az Etédi Jósika Miklós Általános Iskoláiban, mely segítségével az ott oktató pedagógusok XXI. századi eszközökkel, a diákok a XXI. század módján tanulhatnak. A cél az oktatás, nevelés élményszintűvé tevése, melyre a változó világunkban egyre inkább szükség van. A technikai eszközök napi szinten való használata, mely szintén e században kulcskompetencia.
A projekt leírása:
A Tanulj, taníts a XXI. században! tevékenység pályázója az Etéd Község Gyerekeiért Egyesület, melynek tagjai a helyi, etédi Jósika Miklós Általános Iskola pedagógusai. A település Erdélyben, Hargita megyében található, ahogyan az ott élők mondják " A világ vége előtt 8 km-re". Községközpont, melyhez közigazgatásilag hozzátartozik Kőrispatak, Küsmöd, Siklód és Énlaka. Székelykeresztúrtól 22, Székelyudvarhelytől 47 km-re található. A település iskolájába járnak az énlaki, etédi I-IV. osztályosok, valamint Kőrispatakot kivéve minden település V-VIII. osztályos diákjai. Célunk, nekünk pedagógusoknak, mindig az, hogy a lehető legmegfelelőbb oktatási, nevelési tevékenységet folytassuk diákjainkkal. Hogy segítsük őket olyan kompetenciák kialakításhoz, melyek által majd boldogulni tudnak, megtalálják helyüket a világban, értékes tagjai lesznek felnőttként az erdélyi magyar társadalomnak.  A 2020-as év nagyban megváltoztatta a világot, és megváltoztatta az oktatásról való gondolkodásunkat is. Rá kellett jönnünk arra, hogy a technika nagyban meghatározza a XXI. századi tanulási-tanítási tevékenységet. Az online oktatás alatt, továbbképzőkön való részvételek során számos új nyílt oktatási formával ismerkedtünk meg, melyeket nagyon hasznosan alkalmaztunk a tanórák folyamán. Visszakerülve fizikai oktatásba nagy nehézséget okozott számunkra az, hogy ezeket az oktatási eszközöket használjuk. Célunk tevékenységgel az, hogy Egyesületünk Beszerezze ezeket a technikai eszközöket: Okostábla, videoprojektor, Chromebook és 5.1-es hangrendszer hogy a tanórák alatt alkalmazni tudjuk ezeket. Hogy diákjaink ne legyenek hátrányba egy nagyobb városi intézmény tanulóival szemben. Számukra is az oktatás, a tanulás a XXI. század módján történjen meg.
Adományozási cél:
18000 lej
Összesen adományozott:
25102 lej
Betöltés...

A projekt célja:
Napjainkban tanárként azt látjuk, hogy a 15 – 18 éves diákokat a mobiltelefonjaik tartják csapdában és az iskolai szüneteket a telefonjaik használatával töltik el. A projektünk célja alternatívát kínálni számukra, hogy a szüneteket szabadtéren, kint az udvaron mozogva töltsék el. Szeretnénk vásárolni egy kültéri ping – pong asztalt a Bányai János Műszaki Szakközépiskola udvarára, így szünetekben a szórakozás mellett a diákok szervezete felfrissülne, ezzel egyidőben állóképességük és ügyességük fejlődne.
A projekt leírása:
Szeretnénk lehetőséget kínálni a Bányai János Műszaki Szakközépiskola diákjai számára, hogy a szüneteket aktívan, mozogva töltsék el iskolánk udvarán  és ne a mobiltelefonjaik rabságában. Erre az asztaliteniszezés lehetőségét szeretnénk biztosítani számukra, hiszen az asztalitenisznek nagyon sok előnye van a diákok szervezetére nézve, javítja az agyfunkciót, mivel állandó koncentrációt igényel serkenti az agyműködést, ez a diákok javára válhat, hiszen így a tanítási órákon jobban tudnak figyelni. A mentális képesség fejlesztése mellett a játék során a diák megtanul taktikát választani, alkalmazni a gyakorlatban, kiszámítani a mozdulatokat. A ping–pong játék több izmcsoportot is erősít mivel sokat kell hajolni a labda visszaütéséhez a has és a hát izmai megerősödnek, a kéz állandó használata következtében fejlődnek a kar és a váll izmai, az asztal körüli rohangálás pedig erősíti a lábizmokat és izületeket. Sportosztályos diákjaink számára egy kiváló edzésforma lehetne. Iskolai szünetekben pedig osztályok közötti versenyek rendezhetőek, akár csapatokban is lehetne játszani, így a szórakozás felfrissülés mellett közösségépítő ereje is érvényesülne.
Adományozási cél:
6500 lej
Összesen adományozott:
7040 lej
Betöltés...

A projekt célja:
A tanulói környezet elengedhetetlen kelléke a korszerű digitális felszereltség. Célunk a digitális eszköztárunk bővítése és korszerűsítése: színes nyomtatók és laminálógépek vásárlása.
A projekt leírása:
Az alsósófalvi Sükösd Ferenc Általános iskolában és óvodában összesen 182 gyerek tanul. A pedagógusok által újonnan megalapított Alsósófalváért Egyesület első célkitűzése,hogy bővítse és korszerűsítse a már meglévő digitális eszköztárát 2 darab színes nyomtatóval, valamint 2 darab laminálógéppel. A XXI.század óvodájában és iskolájában szinte elképzelhetetlen az oktatás ezen eszközök hiányában. Intézményünknek nagy szüksége van ezek beszerzésére. Bízunk benne,hogy a közösség összefogásával színesebbé tehetjük gyermekeink iskolai mindennapjait.
Adományozási cél:
5000 lej
Összesen adományozott:
9035 lej
Betöltés...

A projekt célja:
Autizmusbarát táborunkat eddig kétszer szerveztük meg Székelyudvarhelyen, ahol 4 és 7 év közötti gyerekek fejlesztésével foglalkoztak szakembereink, valamint önkénteseink. Egyhetes táborunk „főszereplői” természetesen a gyerekek, ugyanakkor nagyon fontos résztvevői az önkéntesek. Hisz táborunkban nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden sajátos nevelést igénylő gyerek mellé (legalább) egy segítő jusson. Ennek azért van különösen nagy jelentősége, mert a tábor ideje alatta minden gyerekre jut egy segítő teljes figyelme és törődése. Az önkénteseink egyébként a gyerekekre - és szüleikre - való tekintettel már jóval a tábor előtt felveszik a kapcsolatot a családokkal, hogy a szülők meggyőződjenek, nyugodtan otthagyhatják gyerekeiket az egésznapos foglalkozásokra. Célunk, hogy jövőre két alkalommal is megszervezzük autizmusbarát táborunk, amihez természetesen még több önkéntes segítőre lesz szükségünk. Az idei FussNEKI! eseménnyel az a célunk, hogy megteremtsük a tábor anyagi kereteit. Hisz ugyan rendszerint nagyon sok önzetlen támogatás érkezik hozzánk, de az önkéntesek toborzása, illetve felkészítése, valamint a tábor ideje alatt a résztvevők teljes ellátása, és a foglalkozásokhoz szükséges eszközök megvásárlása mind komoly kiadást jelentenek.
A projekt leírása:
Az autizmusbarát tábor ideje alatt minden nap más tematikával dolgozunk, de a napok felépítése ugyanaz. A napot közösen kezdjük, majd csoportos játékok következnek, ahol a kicsikkel a társas viselkedést gyakoroljuk. Ezt egyéni vagy páros gyógypedagógiai fejlesztések követik, ahol a fő hangsúly a kommunikáció tanításán van. Ezt követi a tízórai szünet, amikor minden gyerek a saját étrendjének megfelelő ételt fogyasztja, majd az adott napnak megfelelő tematikus foglalkozás következik. Minden egyes gyereknek saját önkéntes segítője van, aki csak rá figyel. Az önkéntes figyel az egyéni szükségletekre, a különböző érzékenységekre. A segítőket már korábban kiválasztjuk és felkészítjük, valamint a tábort megelőzően a családokkal és gyerekekkel összeismertetjük. Minden nap végén kiértékelőt tartunk az önkéntesekkel, átbeszéljük a gyerekekkel való esetleges nehézségeket, majd közös étkezéssel zárunk. A tábori foglalkozások közt van finommotorika fejlesztés, mozgásfejlesztés, festészet, kézműves foglalkozások, szenzoros nap, amikor érzékszerveinkkel játszunk. Utolsó nap egy ún. családi napot tartunk, ami tulajdonképpen egy közös családi piknik, ahol szülőknek lehetősége van kötetlen beszélgetésekre, tapasztalatcserére. A tábor minden napján képek készülnek a gyerekekről, örömteli pillanatokról, amit rögtön nyomtatunk és a gyerekek „Én-könyvébe” ragasztunk, amin keresztül majd megtudják megmutatni, mesélni tudják élményeiket.
Adományozási cél:
10000 lej
Összesen adományozott:
27915 lej
Betöltés...

A projekt célja:
Létrehozni egy olyan tábort amely a sportról, az egészséges életmódról és a kikapcsolódásról szól.
A projekt leírása:
Ezt az edzőtábort a Rose Sports felnőtt aktív tagjainak szeretnénk létrehozni. Egy olyan edzőtábort szeretnénk szervezni, ahol színes programokon vehetnek részt az emberek.  Előadások, különféle edzésprogramok és a megérdemelt kikapcsolódás vár majd a résztvevőkre. A célunk, hogy egy teljes hétvégi megmozdulást, hozzunk létre a sport szerelmeseinek, és segítsünk beépíteni a sportot ( mozgást)  az emberek mindennapjaiba. Hisszük, hogy egy ilyen tábor után szoros barátság alakul ki a résztvevők között és az emberek viszonya is pozitívan változik a sport iránt. Segíts, hogy létrejöhessen ez a projekt és légy te is a részese! Rose Sports Legyél erősebb a kifogásaidnál!
Adományozási cél:
6000 lej
Összesen adományozott:
4592 lej
Betöltés...

A projekt célja:
Célunk, hogy minél többet mozogjanak a szabad levegőn az ovis gyerekeink.
A projekt leírása:
A Napsugár napközi  egyesületének pedagógusai fontosnak tartják a mindennapi mozgást, mely elengedhetetlen az óvodások egészséges fejlődéséhez. Az idei projektünk segítségével udvari sporteszközöket (futóbiciklik, szivacslabdás teniszütők, egyensúlyozást segítő eszközök)  szeretnénk vásárolni, hogy a  gyerekek minél változatosabb módon tudjanak mozogni az óvoda udvarán. Az egyensúlyozás, a mászás, a koordinált mozgás rendszeres gyakorlása nagyban segíti a tanulási folyamatokat, ezt szeretnék jól megalapozni az ovisaink körében.
Adományozási cél:
4000 lej
Összesen adományozott:
12895 lej
Betöltés...

A projekt célja:
Állandó otthont nyújtunk több mint 10 gyereknek, akik soha nem mennek haza, mert a szülők vagy a társadalom lemondott róluk, ezért mi az alapítvány közössége lettünk a családjuk. Több száz olyan gyerekünk van, akik iskolába vagy rehabilitációra járnak hozzánk. A fejlesztésre érkező gyerekek száma mindig nő, igyekszünk mindenkit fogadni, mert tudjuk azt, hogy sok esetben minden nap számít, és ha későn fogunk neki, akkor már nem mindent tudunk pótolni. Biztosítunk: otthont, iskolát, állandó ellátást, rehabilitációt, és kézműves műhelyt működtetünk. Így befogadjuk azokat a gyerekeket, akiket más szervezet nem fogad és biztosítsuk, mindazt amire szüksége van. Ezért a betfalván felújított és bővített központunkban a konyha és az étkező létrehozását szeretnénk megvalósítani.
A projekt leírása:
Az, hogy az ember irányítja saját életét, lehet nagyon izgalmas, de nagyon nyomasztó is. Három készség van, amelyeket a sérült gyerekeknek meg kell tanulni ahhoz, hogy életüket jobban tudják irányítani és képesek legyenek jól megalapozott döntéseket hozni jövőjükkel kapcsolatban: az önállóság, a szabad akarat; a jól megalapozott, több szempontú választás; valamint az önrendelkezés. Alapítványunk, családi környezetben segít, hogy feltárják sérült gyerekeink, hogy mely képességeket, tulajdonságokat szükséges még fejleszteni ahhoz, hogy egy bizonyos munka elvárásainak jobban meg lehessen felelni. Állandó otthont nyújtunk több mint 10 gyereknek, akik soha nem mennek haza, mert a szülők vagy a társadalom lemondott róluk, ezért mi az alapítvány közössége lettünk a családjuk. Több száz olyan gyerekünk van, akik iskolába vagy rehabilitációra járnak hozzánk. A fejlesztésre érkező gyerekek száma mindig nő, igyekszünk mindenkit fogadni, mert tudjuk azt, hogy sok esetben minden nap számít, és ha későn fogunk neki, akkor már nem mindent tudunk pótolni. Biztosítunk: otthont, iskolát, állandó ellátást, rehabilitációt, és kézműves műhelyt működtetünk. Így befogadjuk azokat a gyerekeket, akiket más szervezet nem fogad és biztosítsuk, mindazt amire szüksége van. Ezért a betfalván felújított és bővített központunkban a konyha és az étkező létrehozását szeretnénk megvalósítani.
Adományozási cél:
32000 lej
Összesen adományozott:
10320 lej
Betöltés...

A projekt célja:
Projektünk célja egy olyan programsorozat, amely feltöltődést kínál sajátos nevelési igényű gyerekeket és fiatalokat nevelő szülőknek. Ezen családok több társadalmi kihívással találkoznak nap, mint nap, így fontosnak tartjuk, hogy lehetőségeinkhez mérten támogassuk őket. A programok alatt lehetőség lesz, minden anyukának és apukának töltődni úgy lelkileg, mint testileg.
A projekt leírása:
A Gyulafehérvári Caritas - Szent Anna Nappali Foglalkoztató Központjában hetente átlagosan 80 gyerek vesz igénybe különböző szolgáltatást. Sok éves tapasztalattal a hátunk mögött azt tapasztaljuk, hogy a legeredményesebb változást úgy tudjuk elérni a gyerek életében, ha a szülőkkel szoros partnerségben dolgozunk. Ahhoz, hogy látványos fejlődést érjünk el fontos, hogy a szülőket is aktívan bevonjuk a folyamatba, társak és segítői legyünk egymásnak. Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy a szülők jól legyenek: úgy lelkileg, mint testileg. Hiszen, ha valaki nem érzi jól magát a „bőrében”, akkor nem tud maximálisan adni, támogatni, szeretni. A Fuss Neki akcióval lehetőséget szeretnénk  biztosítani a szülőknek a feltöltődésre, a kikapcsolódásra,  az ismerkedésre, a beszélgetésekre és a tapasztalatcserére. Fontos, hogy nemcsak az édesanyák, hanem az édesapák is találkozzanak. Hisz tudjuk, hogy az édesapák aktív jelenléte a családban nagy horderővel bír. A több alkalmat magába foglaló sorozat alatt, lehetőség lesz úgy lelkileg töltődni, mint testileg megpihenni. Különböző, szülőket érintő témákban előadásokat, illetve stresszoldó tevékenységeket kínálunk fel. Ezen alkalmakra pedig a témához értő szakembereket hívunk meg. A programsorozatot egy közös családi kirándulással zárjuk. Mindezek kivitelezéséhez a bejött támogatást a szakemberek honoráriumára, belépőkre illetve a programok alatt szükséges eszközökre/fogyóanyagokra költjük. Hisszük, hogy nem vagyunk közönbösek egymás iránt, inkább segítői, támogatói és barátai. Köszönjük, hogy projektünket értékeli, anyagilag támogatja!
Adományozási cél:
8900 lej
Összesen adományozott:
8569 lej
Betöltés...

A projekt célja:
A projekt célja, hogy a fiatalok számára olyan programokat, műhelymunkákat biztosítsunk, amelyek a hasznosságérzetük kialakítását, kreativitását, kitartását erősíti. Az eddigi tapasztalatok alapján van képességük a papír újrahasznosítására. Új eszközök beszerzésével, új technikákat ismernének meg, melyek fejlesztik az önállóságukat.
A projekt leírása:
Kreatív ötlettel, művészi érzékkel   használati tárgy vagy dísztárgy  készül. Egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az újrahasznosítási ötletek, hiszen ezek nem csak költséghatékony megoldások, hanem a környezetvédelemre is pozitív hatással vannak,  textil, bőr, üveg, műanyag  anyagokat újra felhasználva, csökkenthetjük az állandóan felhalmozódó szemetet a környezetünkben. Alkotni jó, egyedi produktumokat kitalálni és létrehozni még jobb. Pici ötleteléssel és kézügyességgel egyedi ajándékot, használati tárgyat lehet alkotni. Nem az sem számít, hogy mennyire lett szép, hiszen az eredmény és a cél a lényeg: saját kézzel készült, újrahasznosítva, hulladék nélkül. Az ezzel járó elégedettség érzése mindennél ösztönzőbb és boldogítóbb tud lenni.
Adományozási cél:
5000 lej
Összesen adományozott:
7256 lej
Betöltés...

A projekt célja:
Célunk, hogy iskolánk diákjai szünetben is minőségi időt tölthessenek el az iskolában.
A projekt leírása:
Olyan környezetet szeretnénk teremteni iskolánkban, ahol a gyermekek biztonságban, jól érzik magukat, kibontakoznak, fejlődnek, erősödnek mind fizikailag, mind értelmileg, érzelmileg. Az iskola udvarát szeretnénk még barátságosabbá tenni különböző eszközökkel,  hogy a gyerekek szünetben, vagy órák után az iskolabuszra várakozva is minőségi időt tölthessenek el együtt társaikkal, barátaikkal.
Adományozási cél:
3000 lej
Összesen adományozott:
5310 lej
Betöltés...

A projekt célja:
Projektünk fő célja, hogy tovább gyarapítsuk eszköztárunkat, amely nagy segítségünkre van a különböző programjainkon, ugyanakkor a közösség formálása, építése.
A projekt leírása:
Tervünk, hogy a tavaly beszerzett sátor mellé vásároljunk asztalokat és padokat, melyek a különböző foglalkozások lebonyolítását könnyítenék meg.  Mivel fontosnak tartjuk a különböző közösségi eseményeket, találkozásokat, lehetőséget szeretnénk adni az érdeklődőknek ilyen alkalmakra. Célunk, ilyen interaktív események, találkozások szervezése, ahol lehetőség nyílna különböző témakörökben, szakemberek bevonásával előadásokat hallgatni, beszélgetni. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, úgy a fiatalabb, mint az idősebb korosztály számára vonzóvá tenni a programot, ezért a témaköröket ennek megfelelően válasszuk ki. Érdekünkben áll hogy változatos és szórakoztató közösségi eseményeket szervezzünk, amelyek érdekesek több korosztály számára is. Úgy gondoljuk, hogy ennek a programnak az ismeretek bővítése mellett a közösségépítésben is nagy szerepe lenne.  
Adományozási cél:
4000 lej
Összesen adományozott:
7720 lej
Betöltés...

A projekt célja:
Intézményünk udvarát, az iskolai szünetek és rendezvények helyszínét szeretnénk zöldebbé, árnyékosabbá tenni, valamint az iskolaudvaron kisdiákjaink számára az örömteli játék lehetőségét biztosítani.
A projekt leírása:
Az iskolai hétköznapok és ünnepnapok öröméért kívánjuk a három iskolaépület körüli terület rendezését, parkosítását folytatni. E projekt révén szeretnénk iskolánk diákjai, a szülők és pedagógusok számára egyaránt kellemesebbé tenni iskolánk udvarát. Terveink között szerepel a több mint tíz évvel ezelőtt elkezdett térrendezés következő fázisában különböző fafajtákat meghonosítani az iskola parkjában: az iskolapark ezáltal nem csupán az iskolai rendezvényeink (tanévnyitó, ballagás, tanévzáró stb.) méltó helyszínévé válik, hanem a későbbiekben arborétumként és tanösvényként oktatási célokat is szolgálhat. A támogatásokból a csemeték beszerzése mellett az egyes fafajták (díszcseresznye, berkenye, díszbarack, vérszilva, vörös juhar, vörös tölgy, vörös bükk stb.) szakszerű bemutatását is megvalósítjuk információs táblák segítségével. Projektünk kiemelt célcsoportját képezik iskolánk elemi tagozatos tanulói: a 150 kisdiák számára szeretnénk az iskolaudvaron található játszóteret hintákkal és további szabadtéri játékelemekkel  bővíteni. A Step by Step-osztályaink kisdiákjai naponta több mint két órát töltenek a szabadban, és az iskolai szünetek a közös játék színterei. Ehhez szeretnénk a támogatásokból megfelelő keretet teremteni, egyrészt a hinták és a különböző játékelemek beszerzése, másrészt ezek felszerelése és karbantartása révén. Meggyőződésünk, hogy az örömteli szünetek nagy mértékben javítják az iskolai teljesítményt.
Adományozási cél:
30.000 lej
Összesen adományozott:
32267 lej
Betöltés...

A projekt célja:
Célunk az óvodában folyó oktató- nevelő tevékenységet segítő játszótér korszerűsítése, többfajta játékeszközzel való felszerelése, gyermekbarát óvodai környezet kialakítása.
A projekt leírása:
A gyermek fejlődésében fontos szerepet tölt be a játéktevékenység. A játszótéren való játék nem csak a fizikai fejlődésre van jótékony hatással, hanem többek között a lelki fejlődésre, az idegrendszerre és a szociális készségekre is pozitívan hat. Napjainkban még nagyobb szerepe van a játszótereknek, mint eddig volt, ezért kitűzött célunk hozzásegíteni gyerekeinket a játszótéri játékok fejlesztő hatásainak megtapasztalásához. Hisszük, hogy  közösségben van az erő és támogatást nyer ezen kezdeményezésünk, hogy a székelyvarsági óvodások egy többfajta játékeszközzel felszerelt, biztonságos, minőségi játszótéren tölthessék idejüket.
Adományozási cél:
12000 lej
Összesen adományozott:
33233 lej
Betöltés...

A projekt célja:
A Berde Mózes Unitárius Gimnázium egy szabadtéri osztálytermet szeretne megvalósítani.
A projekt leírása:
Iskolánk diákjai számára szeretnénk létrehozni egy olyan teret, mely lehetővé teszi a szabadban való tanulást. A szabadtéri tanterem legyen olyan inspiráló környezet tanár és diák számára egyaránt, mely sokrétű, gazdag tevékenységi lehetőséget biztosít az oktató, nevelő munka megszervezésére, és alkalmas a tanórák közti szabad percek eltöltésére is. Legyen egy olyan tér, környezet a szabadban is, mely minden korosztály számára belakható, váljon tanórák és szabadidős tevékenységek helyszínévé.
Adományozási cél:
15000 lej
Összesen adományozott:
21250 lej
Betöltés...

A projekt célja:
A minőségi zene népszerűsítése Székelyudvarhelyen és térségében.
A projekt leírása:
Rendezvényünket 2003-ban indítottuk, és néhány év alatt sikerült nemzetközi szintre emelnünk. Argentínától Japánig, Új Zélandtól Kanadáig érkeztek fellépő előadók, köztük világhírnévnek örvendő együttesek is. A meghívott hazai előadók többsége nagy sikerrel szerepelt nemzetközi versenyeken, fesztiválokon. 2022 ősszén 20-ik alkalommal rendezzük meg a fesztivált, szeretnénk kihelyezett koncerteket tartani a környező településeken is, mert falvainkba nagyon ritkán jut el minőségi élőzene. Az idei rendezvény különlegessége, hogy a klasszikus zenei koncertek mellett népzenei, világzenei, jazz és rock koncerteket is élvezhet a nagyérdemű, mintegy zenei időutazást kínálva a zenehallgatóknak.
Adományozási cél:
6000 lej
Összesen adományozott:
23220 lej
Betöltés...

A projekt célja:
Béta, Dobó, Vágás, vagy ahogyan a helybéliek ismerik a Szentföld szívünk csücske. Pontosabban fogalmazva az itt élő gyerekek. Az idei évben a diákok fizikai és szellemi egészségének fejlesztését és megőrzését célozzuk meg a projekt segítségével. Jelenleg gyereklétszám csökkenése miatt az iskoláztatás szempontjából Székelydobót nevezhetjük központi helyszínnek. Székelydobóban jelenleg az iskolaudvar nem felel meg a mai kor elvárásainak. A kerítés néhol hiányos, ezáltal nem zárt az udvar, a kisebb gyerekek könnyen kijuthatnak az utcára, ahol a forgalom miatt veszélyeztetve vannak. Az elemi iskolások és óvódások rendelkezésére áll egy hiányos felszereltségű játszótér, ahol nem túl változatos szórakozási lehetőség adott a számukra. Szeretnénk, ha minél több gyereknek tudnánk változatos szórakozási lehetőséget biztosítani, hiszen a szünetek nagy részét, a mozgással egybekötött tanóráikat az udvaron töltik el. Az általános iskolások számára nem tudunk túl sok szórakozási lehetőséget biztosítani a szünetek ideje alatt, általában az idejük nagy részét focizással, kidobózással töltik, amennyiben az időjárás engedi. Az elmúlt tanévben régi asztalokból raktak össze maguknak egy ideiglenes ping-pong asztalt, de valljuk be azt nem lehet rendeltetésszerűen használni. Ezért döntöttünk úgy, hogy az idén fő célunknak tűzzük ki, hogy kialakítunk számukra egy födött helyiséget, ahová vásárolunk a begyült adományokból egy ping-pong asztalt.
A projekt leírása:
A FussNeki adománygyűjtő program keretén belül begyült összegből szeretnénk átrendezni az udvart, biztonságosabbá és otthonosabbá tenni a gyerekek számára.  A fent említett célkitűzések hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekeknek szórakoztatóbban teljenek a szünetek, kizökkenjenek a tanórák nehézségeiből. Amennyiben az udvart zárttá tudjuk tenni nem kell félnünk attól, hogy egy óvatlan pillanatban kijutnak az utcára a gyerekek, vagy akár egy kóbor kutya betéved a játszó gyerekek közé. A játszótér korszerűsítése pl. gumiszőnyeg elhelyezése a csúszda alá nagyobb biztonságot nyújtana a csúszdázó gyerekeknek. A meglévő elemek mellé beépítenénk egyensúlyfejlesztő elemeket pl. mezítlábas tanösvény, mászó fal, egyensúlygerenda, amelyek nem csak ideális szórakozási lehetőséget nyújtanak, hanem hozzájárulnak a gyerekek egészségügyi állapotának a fejlesztéséhez, javításához. A tanulást szórakoztatóbbá lehet tenni a gyerekek számára oktató táblák, számolófalak által. Ezek mellett el lehetne helyezni egy kőrhintát, rugós hintát, vagy kisebb alagutat is, hogy minél változatosabb szórakozási lehetőséget biztosítsunk a friss levegőn számukra. A födött lefödés ideális lenne a ping-pong asztal számára, így nem csak akkor tudnak sportolni a gyerekek, amikor az időjárás engedi, hanem amikor szeretnének. Esőben, hóban és napsütésben egyaránt védve és a friss levegőn lennének. Az esetleges fennmaradó összegből beruházhatnánk egy pár pad megvásárlására, amelyek lehetőséget biztosítanának a játékban elfáradt gyerekek pihenésére, szurkolásra, vagy éppen a tízórai nyugodt és kényelmes környezetben való elfogyasztására is. Mindezek együtt hozzájárulnak az iskolában tanuló diákok egészségi és fizikai jólétének a megtartásához.
Adományozási cél:
10000 lej
Összesen adományozott:
18970 lej
Betöltés...

A projekt célja:
Újabb könyvek beszerzése ezúttal a kárpátaljai magyar könyvtárak számára
A projekt leírása:
Újabb magyar nyelvű könyvek és kiadványok beszerzése a háború sújtotta, Kárpátalján működő könyvtárak számára.
Adományozási cél:
5000 lej
Összesen adományozott:
31244 lej
Betöltés...

A projekt célja:
Az óvodai környezetnek meghatározó szerepe lehet a nevelési tevékenység egészére;ezért nagyon fontos ennek esztétikus, kreatív, méretre szabott, vagyis az elvárásokhoz, az adott körülményekhez is illeszkedő kialakítása, díszítése. Mivel a gyermekek tapasztalatait mindig környezetéből, elsősorban nonverbális-vizuális és gyakorlati úton szűri le, arra kell törekednünk, hogy az élet sokszínű teljességével rendezzük be az óvodánkat.A használt, felépített tereknek összhangban kell lenniük a gyermek életkori sajátosságaival. Az óvodába lépéskor fogadó légkör meghatározó jelentőséggel bír. Célunk,hogy otthonos, hívogató, esztétikus, praktikus, élményt adó öltözővel gazdagítsuk az óvodánkat.
A projekt leírása:
A környezetkultúrára nevelés ott kezdődik, hogy a hely, ahol ez történik, praktikusan szolgálja az ott zajló tevékenységeket. A gyakorlati funkción túl pedig: élményt adó, pozitív érzelmeket keltő, cselekvésre ösztönző legyen. Az óvoda a második otthona a gyermeknek, ezért igyekszünk otthonossá, melegebbé tenni. Az óvodai öltözőszekrényeink tervezésekor nagy hangsúlyt fektettünk a helykihasználásra és praktikusságra. Próbálnánk minden igényt kielégíteni, mivel az óvodák öltözőrészének berendezése az egyik legsarkalatosabb pont az óvoda életében. Ez a tér is rendkívül barátságos lehet, ha odafigyelünk minden apró részletre; a gyermek minden holmija kényelmesen elférjen: legyen szó kabátról, cipőről, zsákról, és egyéb személyes tárgyakról. Az önálló öltözködésben kifejezetten nagy szerepet játszik, hogy a kisgyermek elérje az összes ruhadarabot. Ezért tervezzük a gyermek méretének megfelelő bútorokat, hogy akarjon és szeressen öltözni. A gyermeköltözők a folyosókon kapnának helyet, de itt is igyekszünk olyan lehetőségeket találni, mely mind funkciójában, mind esztétikájában szerves részét képezzék az óvoda környezetkultúrájának.
Adományozási cél:
10000 lej
Összesen adományozott:
13535 lej
Betöltés...

A projekt célja:
A Fogacska program egy hiánypótló kezdeményezés, amely azért jött létre, hogy az iskoláskorú gyerekeket az egészségmegőrzésre nevelje. Ma már köztudott, hogy a száj és a fogak higiéniájának nélkülözhetetlen szerepe van nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek életében is. A Dental Centrum Egyesület a gyerekekért Fogacska program elnevezésű kezdeményezése által a gyerekek már kisiskolás korban megszokhatják a rendszeres fogápolási és fogorvosi ellenőrzéseket.
A projekt leírása:
Támogass, hogy még többet támogathassunk! Most a Fuss Neki program keretein belül Ön is segíthet abban, hogy még több gyermeket vezethessünk be a fogápolás rejtelmeibe. A Dental Centrum Egyesület a gyerekekért Fogacska program elnevezésű kezdeményezése által már évek óta odaadóan igyekszik támogatni a gyerekeket. A gyermek második otthona az iskola, hiszen idejének nagy részét oktatói között tölti, így az iskola alkalmazottai is óriási szerepet játszanak nevelésében. Példamutató magatartásuk elősegítheti a gyermek fejlődését, akár a fogápolás területén is. Ebből a megfontolásból a Dental Centrum Egyesület a gyerekekért Fogacska programjába az iskola tanárait, alkalmazottait is bevonjuk és őket is részesítjük szolgáltatásainkban. Minden évben egy ingyenes szolgáltatást kap egyesületünktől ajándékba, amit egy éven belül vehet igénybe. A 100 lej értékű szolgáltatás egy állapotfelmérést és egy kezelést tartalmaz, amely igény szerint lehet fogkozmetika, fogkezelés, fogtömés vagy esetenként foghúzás. Tegyen Ön is gyermekeink egészségének megőrzéséért!
Adományozási cél:
10000 lej
Összesen adományozott:
7995 lej
Betöltés...

A projekt célja:
Fő célunk hozzájárulni az épülő tornatermünk felszereltségének bővítéséhez.
A projekt leírása:
Az egészséges életmódra való nevelés már gyermekkorban elkezdődik. A testnevelés órák keretén belül a lehető legjobb feltételeket szeretnénk biztosítani tanulóink számára különböző sportágak megismertetésére és gyakorlására. Abban hiszünk, hogy ha minden gyermek megtalálja a számára legmegfelelőbb mozgásformát, azt egész élete során szeretni és gyakorolni fogja és ezáltal nagy mértékben hozzájárul egészsége megőrzéséhez.
Adományozási cél:
10000 lej
Összesen adományozott:
15971 lej
Betöltés...

A projekt célja:
A projekt keretében szeretnénk létrehozni egy korszerű, biztonságos játszóteret a recsenyédi gyermekek számára a templom udvarán. Kicsi közösség vagyunk, a faluban nem működik oktatási intézmény évek óta, az egyházközség biztosítja a gyermekek számára azt a teret, ahol együtt lehetnek. Ezért képzeltük, álmodjuk a templom udvarra a játszóteret. Mivel a faluban élő gyermekek a község különböző óvodáiban, iskoláiban járnak kevés lehetőség adódik a közös élményekre. Ezt szeretné kínálni számukra a játszótér. As part of the project, we want to create a modern, safe playground for the children of Resenyéd in the churchyard. We are a small community, there has been no educational institution in the village for many years, and the church provides the space for the children for different indoor and outdoor activities. That is why we imagined and dreamed of a playground in the churchyard, to have a space outside that is safe and welcoming. Since the children in the village attend different kindergartens and schools in the area, there are few opportunities for them for shared experiences. This is what the playground wants to offer them.
A projekt leírása:
Ütött-kopott régi játszóterünket szeretnénk újjá álmodni. Recsenyéd egy kis közösség a Nagy-Homoród mentén, kevés, de lelkes emberrel, és ennél is lelkesebb gyereksereggel. Az oktatási intézmények néhány éve bezárták kapuikat, így bezárult az a lehetőség is, hogy az iskola udvarán létre tudjon jönni egy szép tér a gyerekek számára. Az egyházközségnek van egy közösségi háza, amelynek udvarán van egy csupán két elemből álló, ütött-kopott játszótér, amely már nem  biztonságos. Gyerekeink a község különböző iskoláiban tanulnak, ki Homoródszentmártonban, ki Szentpálon, ki Szentpéteren, így nekünk, az egyházközségnek kell biztosítsuk azt a teret, ahol élményszerű közös találkozásokban lehet részük. Van egy közösségi házunk, amely rendezvényeinknek ad otthont, de régi álmunk egy játszótér, amelyet öröm használni, ahol jó együtt játszani, és mindezt biztonságos keretek között. Ezért esett a választás a templom kertre, amely megfelelően rendezve, otthont adhat a játszótérnek. Két fázisban tudna megvalósulni az álmunk: tereprendezés, illetve az elemek, eszközök beszerzése és felszerelése. Ezért jelentkezünk a FUSS NEKI adománygyűjtési kezdeményezésre, hogy megpróbáljuk összegyűjteni a játszótér létrehozásához szükséges összeget, becsléseink szerint 15000 lejt.
Adományozási cél:
15000 lej
Összesen adományozott:
28674 lej
Betöltés...

A projekt célja:
A már hagyományosnak mondható VIII Feel Good futótábor megszervezése, mely egyedinek számít a székelyföldön, és kiemelkedő szerepet játszik a helyi futóközösségek összekovácsolásában, közösségi futások és csapatépítő tevékenységek által. Ugyanakkor lehetőséget biztosít az érdeklődök számára a tanulásra, tapasztalat cserére helyi és külföldi neves futók meghívásával.
A projekt leírása:
A Feel Good Sportegyesület az elmúlt évek folyamán céljáult tűzte ki, hogy összekovácsolja az udvarhelyi és a székelyföldi futóközösségeket, melyhez nagyban hozzájárul, az immár nyolcadik kiadásához érkezett Feel Good futótábor megszervezése is, ugyanis évről évre egyre nagyobb sikernek örvend ezen mozgásforma kedvelőinek körében. Az elmúlt években megszervezett futótáborok során átlagban 60-80 felnőtett és gyereket sikerült bevonni a különböző programokba, a futótábor programja nyitott minden érdeklődő számára, ahol a résztvevők a közvetkező tevékenységeken vehetnek részt:
 • közös futások
 • nyílt edzések
 • vetítésekkel egybekötött tematikus előadások – a futás témájában, élménybeszámolók, hazai és neves külföldi versenyekről
 • tanácsadás és tapasztalat csere
 • gyakorlati és elméleti felkészítés
 • közös családi túrázások
 • csapatépítő játékok kicsik és nagyok számára
Külön kiemelném a VII. Feel Good futótábor keretein belül megszervezett, két teltházas szakmai és élménybeszámolót, melyek előadói neves magyarországi tapasztalt terepfutó és futóedző, mint Lőrincz Olivér, és Németh Csaba utrafutó voltak, akik tudásukat és tapasztalatikat osztották meg a székelyföldi futókkal. Ugyanakkor felejthetetlen közös futásokon és csapatépítő programokon vettek velünk együtt részt.
Adományozási cél:
9000 lej
Összesen adományozott:
3981 lej
Betöltés...

A projekt célja:
A projekt célja közösségépítő helyek kialakítása, kiemelten figyelembe véve a fiatal generáció igényeit.
A projekt leírása:
Agyagfalván a régi jegyzői lak, jelenleg közösségi épületként használódik, amelynek célja a közösségi kapcsolatok fejlesztése, fenntartása. Ennek a közösségfejlesztő térnek a bővítését szeretnénk az épület melletti udvar fejlesztésével. Célunk elsősorban a fiatal generációk szociális, offline kapcsolatainak kialakulását szolgáló infrastruktúra kiépítése, olyan terek kialakítása révén, ahol megfelelő körülmények között tudnak találkozni, sportolni, valamint olyan tevékenységeket folytatni, amelyek elősegítik szociális kapcsolataik fejlődését. Első sorban parkosítást szeretnénk a területen, mivel egy része köves, továbbá, padokat, asztalokat, hintákat elhelyezni. Amennyiben a költségvetési keret megengedi, a terület nagysága alkalmas egy kisebb játszótér kialakításához is, ahová a kisgyerekes szülök biztonságos környezetbe tudják gyereküket.
Adományozási cél:
30000 lej
Összesen adományozott:
12210 lej
Betöltés...

A projekt célja:
A hagyományos és a modern pedagógiai módszerek helyes és fejlődő alkalmazása érdekében korszerű didaktikai eszközökre és játékokra van szükség, hogy óvodásaink testileg és lelkileg korszakunkhoz méltóan tanuljanak.
A projekt leírása:
Nardini Napköziotthonunk kültéri és beltéri játékainak, didaktikai eszközeinek korszerűsítése alapvető fontosságú. A hagyományos és modern pedagógiai módszerek helyes és fejlődő alkalmazása érdekében szükséges, hogy óvodásaink testileg és lelkileg korszakunkhoz méltóan tanuljanak. Beltéri és kültéri eszközök, játékok esetén a gyermekek kezéhez igazodó, esztétikus, cselekvésre motiváló, meghatározott ismeret vagy képesség kialakítását elősegítő, tartós, higiénikus, tisztán tartható, Montessori és Kett pedagógiában alkalmazandókról van szó. Ilyenek a hinta, inga, karika, labda, sárkány, földgömb, puzzle, különböző mértani testek, síkidomok, Seguin tábla, korongok, írást-olvasást előkészítő eszközök, különböző érzékeket fejlesztő játékok. Teljes testi, lelki nevelés része a zenei nevelés és a matematikai gondolkodás is, melyekhez hangszerek is szükségeltetnek, továbbá egy tartós ugróiskola is részét képezi. Gyakorlati életre felkészítő udvari játékok, mozgó ABC. Teljességében egy olyan korszerű eszköztár a projektünk célja, amivel a gyermekek értelmét, érzelmeit és képességeit, vagyis a fejét, a szívét és a kezét is megszólítjuk. Fontos tényező nevelésünkben az érzelmi biztonság, a derűs, oldott légkör, jó közérzet, nyugalom, érzelmi kiegyensúlyozottság. A különböző nevelési részterületek tevékenységeit /mese-vers, ének-zene, ábrázolás, testnevelés, külső világ tevékeny megismerése / a témától és a gyermekek életkorától függően szabadon választhatóan, játékba integrálva, vagy kötelező formában, játékosan szervezzük. A gyermekek egyéni fejlődését nyomon követjük, és azt szeretnénk elérni, hogy a gyermekek  a családi nevelés, és az óvodai nevelési folyamat eredményeként az óvodáskor végére elérjék az iskolai munkához szükséges értelmi, testi, lelki és szociális fejlettséget. Mindennek a további biztosítása a prioritás.
Adományozási cél:
5000 lej
Összesen adományozott:
16226 lej
Betöltés...

A projekt célja:
Célunk az óvodában folyó oktató- nevelő tevékenységet segítő interaktív tábla beszerzése, gyermekbarát óvodai udvar kialakítása.
A projekt leírása:
A gyermekeink fejlődésében fontos szerepet töltenek be a játéktevékenységek,a tanulás, az új ismeretek feltárása épp ezért  a mindennapi tevékenységekben szeretnénk bevonni az interaktív táblát. Célunk, hogy a vidéki gyerekek is modern körülmények között fejlődhessenek. Udvarunk gyerekbarát környezetté alakítása, fontos dolog, hiszen jó idő esetén nagyon sokat vagyunk a szabadban! Az udvaron való játszás nem csak a fizikai fejlődésre van jótékony hatással, hanem többek között a lelki fejlődésre, az idegrendszerre és a szociális készségekre is pozitívan hat. Mindezek mellet nagyon fontos, hogy biztonságos, és megfelelő legyen az udvar a mindennapi játszásra. Bízom a közösség erejében, hogy együtt tovább szépíthetjük a mi óvodánk udvarát, és egy interaktív táblával még több lehetőség nyílik a gyerekeknek a fejlődésre! Segíts! Köszönjük a kis óvodásaink nevében!
Adományozási cél:
8000 lej
Összesen adományozott:
18695 lej
Betöltés...

A projekt célja:
A projektünk célja a régi bágyi iskola két termének belső felújítása abból a célból, hogy rendezett, jól fűthető teremben tudjuk fogadni a tornázni vágyó gyerekeket és felnőtteket, valamint a könyvtárunk helyiségét tervezzük a kor igényeinek megfelelően kialakítani. Szeretnénk kicserélni a nyílászárókat, új lámpatesteket vásárolni, feljavítani a padlózatot és újrafesteni a falakat, mindezek által pedig szebbé tenni környezetünket, élhetőbbé tenni a falvaink életét. Egyesületünk több mint ötéves működése során elsősorban programokra, rendezvényekre koncentráltunk, most viszont úgy gondoljuk, hogy a pályázatunk tárgyát képező beruházás elengedhetetlen ahhoz, hogy ezeknek a programoknak, rendezvényeknek méltó helyet biztosítsunk.
A projekt leírása:
Bágyban már kilenc éve bezárta kapuit az óvoda és iskola az akkori gyerekhiány miatt. Ezzel egyidőben üresen marad az iskola épülete, és bezárt az iskola keretén belül működtetett könyvtár is. A régi iskola termének kihasználatlansága 2019-ig tartott, amikor is egyesületünk pályázat segítségével gyógytornához, pilateshez szükséges eszközöket vásárolt, és azóta minden évben ősztől tavaszig hetente egy alkalommal oktató által vezetett edzéseket tartunk gyerekeknek és felnőtteknek, ahová szívesen várjuk a környék más településeinek lakosságát is. Eszközeink vetekednek a városi edzőtermek felszereltségével, viszont a terem már nagyon rég nem volt felújítva.  A régi ablakokon résnyi nyílások engedik ki télen a meleget, a lámpatestek, az ajtók és a padlózat elavult állapotban vannak, a falról pedig omladozik a vakolat. Hasonló a helyzet a könyvtár épületében is, amely közvetlenül az tornára használt terem szomszédságában van.  Az elmúlt egy évben az egyházzal közösen nagyon sokat dolgoztunk a könyvtári állomány leltározásán és a könyvállomány frissítésén, viszont az épület felújítása még ránk vár. A Fuss neki! program segítségével a tornaterem és a könyvtár helyiséget szeretnénk korszerűsíteni, hogy tiszta, rendezett környezetben várhassuk a tornára járó gyerekeket és felnőtteket, valamint a könyvtár látogatóit.  Szeretnénk kicserélni a nyílászárókat, új lámpatesteket vásárolni, feljavítani a padlózatot és újrafesteni a falakat, mindezek által pedig szebbé, rendezettebbé tenni környezetünket, valamint élhetőbbé tenni a falvaink életét. Előre is hálásan köszönjük azoknak, akik a kezdeményezésünk által a kicsiny falvak életképességének növekedését támogatják.
Adományozási cél:
30000 lej
Összesen adományozott:
10755 lej
Betöltés...

A projekt célja:
Célunk az udvarhelyi cserkészet nemzetközi kontextusba való helyezése az ifjúság informálása által a világszerte elérhető lehetőségekről.
A projekt leírása:
A cserkész világdzsemborin, amelyet négy évente rendeznek meg, több tíz­ezer, különböző országból érkező cser­kész táborozik együtt. Ez a legnagyobb és legismertebb cserkész-, és ezáltal ifjúsági rendezvény is a világon. A következő ilyen találkozó 2023 nyarán kerül megszervezésre Dél-Koreában, melyen a magyarságot két udvarhelyi cserkész is képviselni fogja. Az ott szerzett tapasztalatok átadása elengedhetetlen a helyi cserkészet módszertani szertárának bővítése szempontjából. A különböző kultúrák szokásainak, játékainak és világnézeteinek szemléltetése egy új perspektívát nyújt az itt elő gyerekek számára és segít legyőzni félelmeiket a nemzetközi programok felé való nyitásra. Erdélyi egyetemi hallgatókként egy ilyen nívós rendezvényen való részvétel anyagi szempontból igen megterhelő, ezért keres szervezetünk támogatást a 08-as Z. Sebess József cserkészcsapat két őrsvezetőjének kijuttatására. A program befejezéseként egy interaktív bemutató keretein belül biztosítjuk, hogy a tudásátadás megtörténjen!
Adományozási cél:
4000 lej
Összesen adományozott:
4641 lej
Betöltés...

A projekt célja:
A Kékiringó Alapítvány és az általa fenntartott Kékiringó Néptánccsoport fontos célja hagyományaink ápolása, megélése, továbbadása. Ennek érdekében gyerekek, ifjak, felnőttek számára néptánc, népdal, népzene, kézművesség tanítása zajlik napi-heti rendszerességgel. Az idén 25 éves lesz a tánccsoportunk, fennállásunk tiszteletére jubileumi ünnepséget szeretnénk szervezni, ez a mostani pályázatunk fő célja.
A projekt leírása:
Fontos célunk, hogy már kiskorban megszerettessük a gyerekekkel a népzenét, néptáncot, elsősorban a saját vidékünkét, majd más vidékek, régiók, országok szokásait is megismertetve velük, hogy igaz értékekre nevelve válhassanak felnőttekké. Állandó tevékenységünk a gyerekek, ifjak, családok napi rendszerességgel megtartott néptánc- és népzene oktatásai, a heti rendszerességgel tartott Gyermek táncházak, kézműves foglalkozások, negyedévente ünnepi szokásaink. Tánccsoportunk jelenleg 150 főt számlál, két évestől lassan 60 évesig minden korosztály megtalálható. Az esztendőket a néptánccsoport „születésnapjára” bemutatott önálló műsorainkkal szoktuk zárni. Az idén 25 éves lesz a tánccsoport. A jubileumi ünnepségre fordítjuk a támogatásból begyűlt összeget, az előkészítő táncpróbákra, koreográfiák összeállítására, zenekarok muzsikájára, terembérlésre, viseletekre, és minden egyéb ünnepségünkhöz szükséges kiadásra. Igyekszünk hűek maradni választott mottónkhoz: „Vigyázzunk, hogy ki ne haljanak az éneklő népek, a mítoszalkotó népek, a képíró asszonyok és faragó emberek, mert az ember hal ki velük”. (Juhász Ferenc)
Adományozási cél:
3000 lej
Összesen adományozott:
15643 lej
Betöltés...

A projekt célja:
A projekt célja az, hogy a Homoródszentpáli és Homoródszentpéteri Dávid Ferenc Ifjúsági Egyletek tagjainak egy történelmünket, örökségünket bemutató kirándulást szervezzünk Magyarországon.
A projekt leírása:
Egy hetes autóbuszos kirándulást szeretnénk szervezni, amely alkalmával nemzetünk történelmével és értékeivel ismerkedhetnek meg falunk ifjúság egyletes gyerekei. Az utazás alkalmával érintenénk Kolozsvárt, ahol a kirándulás első napját szeretnénk tölteni: a délelőtti megérkezést követően meglátogatnánk a belváros nevezetességeit, este folytatnánk az utunkat tovább, Budapestre. Az egy hetes kirándulás során két napot tervezünk Budapesten tölteni, ahol a magyarságtörténeti kirándulásunk gyanánt a legkiemelkedőbb célpontunk a budai vár, a Citadella, az országháza, a Terror Háza Múzeum meglátogatása. A kirándulás további napjain Esztergomba, Ópusztaszerre és Egerbe látogatnánk el, hazafele természetesen egy kis látogatást téve Zsámbékon, a testvér-településünkön.
Adományozási cél:
8000 lej
Összesen adományozott:
5145 lej
Betöltés...

A projekt célja:
Projektünk célja olyan eszközök beszerzése, melyek elősegítik a csoportfoglalkozásainkra kialakított tér színvonalasabb működtetését, a gyermek, ifjúsági és felnőtt közösségek számára nyújtott szakmai programok fejlesztését.
A projekt leírása:

Ahogy egyre inkább bővülnek a Valeo Art Egyesület által kínált programlehetőségek, képzések és foglakozások, úgy válik egyre szükségesebbé bizonyos eszközök beszerzése.

A dráma foglakozásaink színhelye az Alsó G. lesz, ahol szükségünk lesz egy gumi táncszőnyegre, valamit néhány derítőre a foglakozások zavartalan és teljes értékű megvalósítása érdekében. Ahhoz, hogy a gyerekekkel, tinikkel és felnőttekkel körbeülhessünk, kihasználhassuk a tér, a testünk és a színház által kínált lehetőségeket, bizony le kell terítenünk valamit a földre. Ugyanakkor szeretnénk ezt a teret néhány erősebb fényforrással is felszerelni, hogy zavartalanul játszhassunk, próbálhassunk. Az amatőr színjátszás és a dráma-foglakozás nagy részét a mimika teszi ki és lássuk be, fényben az jobban látszik.

Úgy a táncszőnyeget, mint a fényforrásokat nem csak a dráma-foglakozásaink alatt tudjuk használni, ezek az eszközök az Üvegfigurák előadásait, a Legyen a zene mindenkié! gála műsorát is színvonalasabbá és technikailag fejeltebbé tenné.

Adományozási cél:
7000 lej
Összesen adományozott:
4552 lej
Betöltés...

A projekt célja:
Egy harmonikus , kiegyensúlyozott, biztonságos környezet megteremtése, többkorosztályos játszótér kialakítása, sajátos nevelési igényű óvodásaink és iskolásaink számára.
A projekt leírása:
Ez a projekt segítségével szeretnénk az egyesületünk udvarára korszerű játékeszközöket vásárolni. Elsősorban egy csúszdára, mászkálóra, hintára van szükség. A plusz összeget további játékszerekre, illetve a megfelelő tér kialakítására fordítanánk. A játszótér az a hely, ahol a gyerekek kiélhetik a mozgás iránti vágyukat, szabadon engedhetik a képzeletüket, és fejleszti a gyerekek készségeit. A játszótér nem csak a lelki feltöltődést, a kiegyensúlyozott viselkedést szolgálja, hanem a fizikai érést is. Egy kisgyerek valószínűleg könnyen beleunna abba, ha mozgásfejlesztés vagy testnevelés címén feladatokat végeztetnék vele otthon, de játékba csomagolva mindez egészen másképpen működik! A játszótéri játékok használata a két agyfélteke közötti kapcsolatot is javítja, ezáltal könnyebben fog működni tanulási-megismerési mechanizmus. Vagy ugyanígy említhetném a hintázást, ami az egyensúlyérzék és a koordináció fejlődése mellett,  az agykérget is stimulálja, ami a koncentráció fejlődéséért is felelős; vagy a libikókát, amin egy kisgyerek könnyen megtapasztalja a billenési pontot, próbálgathatja a saját egyensúlyát. A csúszda  használata által javul a koordinációja, a téri orientációja, nem mellesleg nő az önbizalma a gyereknek.  
Adományozási cél:
10000 lej
Összesen adományozott:
19515 lej
Betöltés...

A projekt célja:
Boldog, nevető, játszó gyerekeket szeretnénk, akik sokat vannak a friss levegőn. Célunk a szabadban való játszás biztosítása bármely évszakban.
A projekt leírása:
A szabadtéri játékok nemcsak élettanilag, fizikailag, de szellemileg is pozitív hatással bírnak. Az udvari játékok a friss levegőn a nagymozgások fejlesztésére alkalmasak, de ugyanúgy a kis motoros készségek is fejlődnek, miközben az izomzat és az immunrendszer is  erősödik. A Zsibongó napközi munkaközössége mindig fontosnak tartotta, hogy az óvodánkba járó gyermekek napi rendszerességgel minél többet tartózkodjanak az udvaron, a szabad levegőn, évszaktól, időjárástól függetlenül. Célunk, hogy bővítsük az óvoda udvari játékait, eszközeit hófánkkal, téli sportjátékokkal, sporteszközökkel, udvari játékokkal.
Adományozási cél:
12000 lej
Összesen adományozott:
11814 lej
Betöltés...